060620 – Hardst

HerinneRing – 00304

Om inspiratie op te doen nog maar eentje, deze keer echter wel met namen, misschien brengt het nog iemand op ideeën over de foto’s van gister en eergisteren.
Op de foto poseert het korps Crescendo tijdens een concours te Huizen in 1920. Op de bovenste rij, van links naar rechts: D van der Lelij, W Bekebrede, H Derlagen, K Bekebrede, D Piets, L de Boer, P Derlagen, W Dral, W Verwer, S Verwer en S Bruin. Tweede rij: Henkes, C Kuiper, P van ’t Padje, G Rep, Jac de Lange, H Molenaar, A de Lange, C Kuiper, P Bekebrede, G Bekebrede, J Bogaart, H de Wit en J Bekebrede. Eerste rij: J Derlagen, S Bekebrede, J Bruin, dirigent G Brouwer, S Derlagen, D Bekebrede en C Fraaij. Zittend: L Janse en H Derlagen.

Ook aanvullingen mbt de voornamen worden op prijs gesteld.
Dirk is nu eenmaal duidelijker dan D.

060619 – Nog harder

HerinneRing 06775

Nogmaals maar anders.
Christelijke muziekvereniging “Crescendo” uit Oostzaan is opgericht op 1 november 1912 door een aantal mannen uit de evangelisatie kerk. De muziekvereniging groeide in ledenaantal en zo ontstond het orkest in het begin van de 20e eeuw. Het archief van de oudheidkamer is niet erg rijk aan foto’s van deze vereniging en als we er al een hebben, dan ontbreken daar meestal de gegevens van. Van deze weten we echt helemaal niks, ook niet het jaartal of de plaats. Wie (her)kent echter nog de muzikanten? U maakt ons blij met elke herkenning, ook al is het maar een enkele. Vaak roept de ene naam de andere op. Hoe luider u roept, hoe harder het gaat >> Crescendo!! Een grotere versie kunt u bekijken door op het plaatje te klikken.

060618 – Harder

HerinneRing 06776

“Luider worden” is eigenlijk een betere vertaling, want ik wil u aanspreken op uw kennis over fanfareorkest “Crescendo”.
Christelijke muziekvereniging “Crescendo” uit Oostzaan is opgericht op 1 november 1912 door een aantal mannen uit de evangelisatie kerk. De muziekvereniging groeide in ledenaantal en zo ontstond het orkest in het begin van de 20e eeuw. Het archief van de oudheidkamer is niet erg rijk aan foto’s van deze vereniging en als we er al een hebben, dan ontbreken daar meestal de gegevens van. Van deze weten we in ieder geval wel dat hij in 1949 is gemaakt in Utrecht, want dat stond er achterop. Wie (her)kent echter nog de muzikanten? U maakt ons blij met elke herkenning, ook al is het maar een enkele. Vaak roept de ene naam de andere op. Hoe luider u roept, hoe harder het gaat >> Crescendo!!

Dankzij een attente lezer zijn de namen nu bij ons bekend !!

060617 – hapklare brokken

Alweer een verzoek om iets op onze weblog te plaatsen!
Het begint te lijken op: wij bellen u, u belt ons niet 🙂
Afijn, een uitnodiging is nooit weg en deze geldt dus ook voor u:

Onder de naam ‘IJdijken, een dijk van een dijk’ loopt er een project dat beoogt uit te zoeken hoe het er voor staat met de oude IJdijken die door en om Amsterdam liggen. Een aantal gemeenten en de provincie Zuid-Holland zijn opdrachtgever en de bedoeling is richtlijnen en voorstellen te ontwerpen om de cultuur-historische waarde van de IJdijken te herontdekken, bekend te maken, te bewaren voor de toekomst, en in te passen in onvermijdelijke toekomstige ontwikkelingen.
Om de burger hiervan ook kennis te laten nemen wordt er op 25 juni een fietstocht georganiseerd over de oude IJdijken, met gidsen en vertellers. Rond 14.30 uur verwelkomt Rinske Kruisinga, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, de deelnemers van de dijkschouw op het Hembrugterrein. Daar gaan de deelnemers in gesprek met een deputatie van bestuurders over hun bevindingen tijdens de fietstocht. De dijkschouw wordt rond 15.30 afgesloten door een slotbetoog van Steven van Schuppen, publicist en onderzoeker op het gebied van landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. De bijeenkomst vindt plaats in Taets Art Gallery, Hemkade 18 te Zaanstad. Wie mee wil doen kan mailen naar
info@destadbv.nl, of bellen 020-6159590. Kijk voor meer info op www. ij-dijken.nl

060616 – Tussendoortje

WE ZOEKEN:

Voor het overnemen van wat
oude 8 mm filmpjes op
SINGLE 8
een projector
zoals bijvoorbeeld hiernaast
is afgebeeld.

Met name het feit dat
deze filmpjes met geluid
zijn uitgevoerd maakt
een dergelijke projector
voor ons van belang.

Indien u ons eraan kunt helpen, heel graag.

Ook lenen zou een optie zijn, want het zijn er niet zoveel. Een telefoontje aan het nummer 075-684 4936 zou heel prettig zijn, er kunnen dan meteen afspraken gemaakt worden. Bij voorbaat vriendelijke dank.

060615 – WWWWW (14)

HerinneRing 06642

In verband met mijn afwezigheid een serie simpele weblogs de komende tijd. Bij elke foto vragen we ons af Waar staat Wie of Wat Wanneer en Waarom afgebeeld? Indien U het antwoord weet, kunt u dit aan ons laten weten door op het envelopje te klikken en ons dan een mailtje te sturen.

060614 – WWWWW (13)

HerinneRing 06659

In verband met mijn afwezigheid een serie simpele weblogs de komende tijd. Bij elke foto vragen we ons af Waar staat Wie of Wat Wanneer en Waarom afgebeeld? Indien U het antwoord weet, kunt u dit aan ons laten weten door op het envelopje te klikken en ons dan een mailtje te sturen.

060613 – WWWWW (12)

HerinneRing 06662

In verband met mijn afwezigheid een serie simpele weblogs de komende tijd. Bij elke foto vragen we ons af Waar staat Wie of Wat Wanneer en Waarom afgebeeld? Indien U het antwoord weet, kunt u dit aan ons laten weten door op het envelopje te klikken en ons dan een mailtje te sturen.

060612 – WWWWW (11)

HerinneRing 00481

In verband met mijn afwezigheid een serie simpele weblogs de komende tijd. Bij elke foto vragen we ons af Waar staat Wie of Wat Wanneer en Waarom afgebeeld? Indien U het antwoord weet, kunt u dit aan ons laten weten door op het envelopje te klikken en ons dan een mailtje te sturen.

060611 – WWWWW (10)

HerinneRing 00482

In verband met mijn afwezigheid een serie simpele weblogs de komende tijd. Bij elke foto vragen we ons af Waar staat Wie of Wat Wanneer en Waarom afgebeeld? Indien U het antwoord weet, kunt u dit aan ons laten weten door op het envelopje te klikken en ons dan een mailtje te sturen.