Over

Contact met de Oudheidkamer Oostzaan: klik op: info@oudheidkameroostzaan.nl

Openingstijden
Dins- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op Leliestraat 1, Oostzaan.

Heeft u oude foto’s?
Foto’s kunt u het beste laten inscannen op de dinsdagen: er zijn dan meer vrijwilligers aanwezig met kennis van zaken; op de donderdagen ligt het accent meer op onderhoud van objecten in het depot en het scannen van documenten.

U kunt iets voor ons betekenen of u wilt ons iets laten weten?
U wilt donateur worden,  heeft foto’s, documenten o.i.d. voor ons beschikbaar, u wilt vrijwilliger (of anders) bij ons worden of u wilt ons uw nieuwe adres of een ander rekeningnummer laten weten?
Stuur dan een mail naar info@oudheidkameroostzaan.nl.
Voor deze andere zaken kunt u uiteraard ook bij ons langskomen op de dinsdag- en donderdagmiddagen.

Telefoonnummers

  • 075 – 614 15 32 ( spreek eventueel uw bericht in op het antwoordapparaat)
  • urgent (niet media; zie boven) / medewerkers : 06 – 30 78 68 84

Donateur worden?

Historische Uitgaven Oostzaan

  • Claes Compaen, de ‘alderfameusten’ zeerover van Oostzaan (UITVERKOCHT !!!)
  • Wat ons nog te binne skoot, verhalend Oostzaans woordenboek
  • Amsterdamse branie, Oostzaanse melk, hoe een klein dorp een bijzonder rol speelde bij de melkvoorziening van een grote stad
  • Vervlogen Tijden verhaalt over de ‘handel en wandel’ van de Oostzaanse eenden- en kippenhouders en geeft een indrukwekkend beeld van de Oostzaanse pluimveehouderij en pluimvee-industrie van vroeger en nu; meest recente uitgave, november 2010

Jubileumboek, 25 jaar Oudheidkamer
Een ongewoon Vollukkie, de historie van gewone mensen in een ongewoon dorp

Periodiek ‘De Jol’
Minstens twee keer per jaar, maar als er aanleiding voor is ook wel drie keer, verschijnt er een Jol. De Jollen zijn gevuld met spraakmakende verhalen uit, van en over Oostzaan en haar bewoners. In 2006 verscheen er een jubileum Jol met een collage van 25 jaar publicaties.
Donateurs krijgen de Jol gratis aan huis bezorgd. Buitenpoorters kunnen de Jol als digitale donateur ontvangen via internet.
De Jol is voor € 5,00 (ex porto) ook los te koop en te bestellen via info@oudheidkameroostzaan.nl

Oudheidkamer Oostzaan is ANBI-stichting
Stichting Oudheidkamer Oostzaan heeft een ANBI-aanwijzing aangevraagd bij de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij zijn verplicht om op de website inzicht te geven in de manier waarop de Oudheidkamer het werk uitvoert om de doelstelling van de stichting te bereiken. Daarbij gaat het om het werk dat we doen, de manier waarop we geld werven, hoe het vermogen van de instelling wordt beheerd en hoe het vermogen wordt besteed. Om voor toewijzing in aanmerking te komen moet de Oudheidkamer beschikken over een actueel beleidsplan.
Het huidige beleidsplan is hieronder te lezen, middels een pdf-file, en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een meerjaren beleid.
U kunt het huidige plan lezen door op de volgende link te klikken: ANBI-doc gew