060630 – klein geluk?

HerinneRing 06997

Klein geluk? Nou, dat valt nog te bezien.
Er staat hier in ieder geval geen villa te pronken. Wel een gezinnetje met twee ferme knapen op de voorgrond. In tegenstelling tot beide voorgaande foto’s is hier geen sprake van mooie kleren en sieraden. Het is meer het dagelijks gebeuren, dat even is verstomd en middels een moment opname werd vastgelegd. Heel even staat het dagelijks leven stil, maar Pa gaat zo verder met eieren rapen, Moeder verdwijnt weer in de keuken en één van de jongens roept: “Als je moet, dan moet je”, en trekt de deur van de slootplee achter zich dicht. Toen was geluk nog heel gewoon.

060629 – gevonden

HerinneRing 00119

Maar niet heus en toch een beetje.
Het is wel de zelfde jongedame, maar helaas ook deze keer naamloos.
Een ander album en net zo onbekend als gister.
Toch blijven we hopen dat iemand haar herkent.
Of nog een album tegenkomt waar wel een naam in staat.
Twee keer een Oostzaans album, dat kan geen toeval zijn.
Zowel de kleding als de sieraden zijn identiek op de foto van gister.
We zijn erg benieuwd of dit beeld herinneringen oproept.
We zullen zien.

060628 – Paasbest

HerinneRing 06954

Wat zijn ze mooi en wat jammer nou dat we geheel niet weten wie het zijn.
Ze sluipen voorbij uit een meer dan 100 jaar oud album en het blijft oorverdovend stil.
Helaas heeft niemand in het verleden er aan gedacht om een aantekening te maken.
Niet bij de foto en ook niet achterop, wat eeuwig zonde nou.
We kunnen er alleen nog op hopen dat deze foto’s in meerdere albums voorkomen en dat we daar dan nog wel een naam in tegenkomen.
Zij die het wisten, zijn bijna allemaal uit ons midden verdwenen, dus navragen kan helaas niet meer.
Mocht u nog oude foto’s hebben, VRAAG voor het te laat is en noteer de antwoorden.
Als suggesties bij deze opname geven we de volgende familienamen mee:
Jonker; de Ridder; Lust; de Lange; Kalf; Dil,
het is slechts een indicatie.

060627 – 8 op een rij

HerinneRing 06964

Twintiger jaren in de Kerkbuurt? Men meent hier op de achtergrond de oude boerderij van Koeman te herkennen. Kerkbuurt 89-91, zo ongeveer tegenover de ingang naar het Twiske. Kenmerkend zouden dan zijn de kleine raampjes in het front, de knotwilgen voor de deur en die schoorsteen.
Dat het zondag is (of een feestdag) , lijkt wel duidelijk, deze heren zijn niet in werkkleding. Geheel links en geheel rechts staat men op schoenen, maar de rest houdt het op klompen.
Op deze foto is alleen Klaas Langenberg herkend, hij staat als tweede van links zijn saffie te roken.
Wie de andere heren op deze afbeelding zijn is helaas (nog) onbekend en of de genoemde locatie geheel juist is, wordt ook nog aan getwijfeld. U voelt ‘m al komen? Wie het beter weet, mag het zeggen, uw mailtjes worden met graagte ontvangen. Grotere afbeelding? Dat kan, even op het plaatje klikken.

060626 – beter laat dan nooit

HerinneRing 06965

Soms duurt het even, maar erg is dat niet. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Mooi is natuurlijk dan weer wel dat ook oude HerinneRingen blijven leven.
Op 30 november informeerden we naar de locatie van dit overdekte podium en op 8 december van het vorig jaar konden we Haal 58a beschrijven, de plek waar de nieuwe muziektent van Excelsior verscheen. We zijn nu enige maanden verder en we ontvingen nog een aanvulling, de namen van alle bouwers incluis: vlnr achter Arie Kater, Jan Rep, Pauw de Vries, Piet de Vries; voor Gerrit van Tongeren, Jan Keppel en Wim Struik. Ere, wie ere toekomt.

Eindelijk is ook onze zoektocht naar de juiste projector beloond. Als het allemaal meezit, kunnen nu de single 8 mm met geluid ook worden afgespeeld en overgezet naar computerbeelden. We wachten het nog even af, maar het ziet er gunstig uit.

060625 – uitstapje

HerinneRing IJdijken

Van de drop in de regen zijn we geraakt, maar wat was het een leuk en interessant tochtje. Start zo ongeveer bij dit gebouw dat menig Oostzaner ooit wel eens zal hebben zien liggen bij het verlaten van de Zeeburger tunnel.
De Zeeburgerdijk (of Sint-Antoniesdijk) liep sinds het einde van de veertiende eeuw vanaf de Sint-Antoniespoort (de Waag) naar Diemen, waar hij aansloot op de Diemerzeedijk, die doorliep tot voorbij Muiden. De dijken boden bescherming tegen de Zuiderzee. Amsterdammers gingen graag wandelen over de dijken, die een mooi uitzicht boden op de landelijke omgeving en op het IJ. Wij fietsen over alle bekende en onbekende dijken naar het Hem-terrein, waar de tocht ook eindigde. In 1784 tekende Jan Bulthuis de omgeving van de Diemerzeedijk en het Buiten-IJ, met links het Gemeenlandshuis en op de achtergrond het silhouet van Amsterdam. Veel herkend en nog veel meer geleerd, een beetje vakantie in eigen huis!

060624 – Druk buiten

Herinnering – varen

Men weet ons te vinden de laatste tijd 🙂 en dat is leuk voor ons en voor u.
Zo gaat niets aan onze neus voorbij en daar varen we (deze keer letterlijk) allemaal wel bij.

St. De Evenementen Commissie Den Ilp organiseert op zondag 2 juli a.s. een BOOTJESTOCHT door het Ilperveld.
Met uw eigen boot kunt u vanaf het trapveldje in het Twiske (waar de koeboot race gehouden wordt), door het wonderschone ILPERVELD varen.
Onderweg moet u vragen beantwoorden en enkele leuke spelletjes doen.
Hoofdprijs: Thuistap systeem.
Verder zijn er diverse ander leuke prijzen te winnen.
START: 12.00 – 13.00 uur, trapveldje bij de Polderbrug, bij Den Ilp.
BRUGGEN: Maximale hoogte 1.00 mtr. 3.20 mtr. breed.
KOSTEN: 2,50 euro per deelname formulier.
INFO: tel. 06557 80705, of bootjestocht@xs4all.nl

060623 – West of Oost om?

HerinneRing 02126

Staan zij er klaar voor om het tochtje mee te maken? Welnee, veel te lang geleden. Het is wel de meest prominente en bekende plek waar duidelijk wordt dat ook Oostzaan tegen het water beschermd werd door de dijken.
Eeuwenlang onderhielden bewoners de IJdijken. Ze wilden het achterland van Spaarndam tot Muiden, van Schellingwoude tot Beverwijk beschermen tegen het watergeweld van het IJ. De aanleg van havens, woonwijken, en snelwegen heeft ons het zicht op het IJ en de dijken ontnomen. Hoe zou het er mee gaan? Via 4 fietsroutes kunt u zelf poolshoogte nemen. De vertellers die in de routebeschrijving genoemd worden zijn alleen op 25 juni aanwezig.
De routes:
1 – Gemeenlandshuis Amsterdam
2 – Kinselmeer
3 – Amsterdam Sloterdijk (west-om)
4 – Amsterdam Sloterdijk (oost-om)
Kies zelf uw route en fiets zondag lekker mee. Zie ook: 060617 – hapklare brokken

060622 – knippen of scheren

HerinneRing 03351

Eind vijftiger begin zestiger jaren. Staande op de Oostzanerdijk wordt een foto gemaakt van het Zuideinde in de richting van het dorp.
Het is een ansicht uit een lange reeks van kaarten die in de loop van de vorige eeuw zijn uitgegeven om een berichtje naar huis te schrijven bij een bezoek aan Oostzaan, vaak voorzien van de tekst Groeten uit Oostzaan, maar in dit geval slechts met de tekst:
Oostzaan, Oostzanerwerf.
In het eerste lange huis dat uitsteekt, zetelde kapper Koning en die donkere deur was de entree tot zijn zaak. Het was echter vanaf de kluft ook een gewillig doelwit. Ooit belandde een motorrijder onvrijwillig in de zaak omdat hij zijn voertuig niet geheel in de hand had. Blijkbaar was kapper Koning van het type Noord-Hollandse nuchterheid en niet snel van zijn stuk gebracht. Zonder zijn blik af te wenden van het hoofd dat hij onder handen had, vroeg hij: “Knippen of scheren?”

060621 – kluft

HerinneRing 03022

Alhoewel niet meer officieel op het grondgebied van Oostzaan kunnen we toch eigenlijk geen afscheid nemen van dit stukje Zuideinde. Het behoorde tot ver in de vooroorlogse jaren wel degelijk tot Oostzaan en verdient daarom ook nog steeds onze aandacht.
Deze foto uit het begin van de vorige eeuw werd uitgegeven als ansichtkaart, hetgeen niet zo opmerkelijk was omdat ook privé foto’s in die tijd vaak werden afgedrukt op fotopapier waarop aan de achterkant standaard een sjabloon stond om de afdruk te kunnen versturen. Het feit dat deze kaart is voorzien van de opdruk -UITG. P. KUIPER. Cz- doet echter vermoeden dat deze wel als ansicht is bedoeld.