enig idee?

image[1]

goed leesbaar, daar niet van, maar wat betekent:

Weerpad wijk B numero een d.b.

Ik ken die afkorting niet maar het lijkt me niet het reguliere adres van zijn ouders, wellicht was hij snel naar de dokter of de vroedvrouw gebracht? (speculaties)
Vier jaar eerder in 1909 woonde hier Gerritje van Berge Pdr, maar die was veehoudster
Was er ondertussen omgenummerd? Had zij vroedvrouw als bijbaan?

Artland collectie (lezing over)

AFDELING ZAANSTREEK – WATERLAND

Assendelft, 13 maart 2010

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de komende lezing over de Artlandcollectie door Ronald Voortman die gehouden wordt op woensdag 17 maart 2010 in de Maartenkerk, Vinkenstraat 36 te Zaandam.

Gedurende 27 jaar, tot aan zijn plotseling overlijden op 22 december 2009, heeft Jan Gerrit Voortman zich volledig ingezet voor het transcriberen van vele – met name oud-Duitse – documenten.

Vaak hadden deze documenten een link met ons stamboomonderzoek, soms ook niet. In ieder geval boorde hij niet alleen nieuwe bronnen aan, maar maakte hij ze vooral ook leesbaar en daarmee toegankelijk. Hierdoor werd het mogelijk om relatief eenvoudig en snel toegang te krijgen tot veel informatie over verschillende families.

Vele andere stamboomonderzoekers vonden hun weg naar de Artlandcollectie om daar informatie over hun familie te verzamelen. Jan Voortman was altijd bereid om zijn verzameling transcripties en boeken beschikbaar te stellen voor andere geïnteresseerden. De Artlandcollectie kreeg meerdere malen belangstelling van de lokale pers in Nederland en Duitsland. In verschillende boeken wordt de Artlandcollectie genoemd als geraadpleegde bron.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, omvat de Artlandcollectie niet alleen bronnen uit de streek Artland (het meest noordelijke deel van het bisdom Osnabrück, omgeving Quakenbrück). De verzameling omvat een grotere regio die de noordelijke helft van het bisdom beslaat en enkele aangrenzende plaatsen daarbuiten. Bovendien zijn alle Lutherse ledenregisters van Noord-Holland en Friesland in de collectie opgenomen.

De zoon van Jan Voortman, Ronald, geeft een lezing over deze Artlandcollectie die zo bijzonder is door zijn omvang, compleetheid en toegankelijkheid. Hij zal de werkmethode uitleggen die het mogelijk heeft gemaakt deze verzameling zo groot en compleet te krijgen. Daarnaast zal hij een kleine impressie geven van de samenstelling van de collectie. Met het overlijden van Jan Voortman is niet alleen een einde gekomen aan de toestroom van nieuwe bronbewerkingen, maar tevens aan de mogelijkheid voor anderen om deze schat aan informatie te kunnen raadplegen.

Tijdens de lezing zal ook gesproken worden over de toekomst van de Artlandcollectie.

Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Een textiele brunch

Een kleine fotoimpressie van de deelname van de textielgroep uit de Oudheidkamer Oostzaan aan een brunch op 14 februari j.l., die georganiseerd werd door de Ver. Zaans Cultureel Erfgoed in samenwerking met de BIEB in de voormalige Verkadefabriek te Zaandam.
Ineke van Berge, één van de vrijwilligers van onze textielgroep, heeft een voordracht gehouden over de mode van de 19e en begin 20e eeuw.
Er was verder een mooie expositie van textielgroep.
Verder verleende de kostuumgroep "De Zaanse Kaper" haar medewerking.
De Oudheidkamer Oostzaan, in dit geval met name de textielgroep, heeft zich weer gemanifesteerd in de groot regio de Zaan.

Cursus lezen oud schrift

In september gaat bij het Waterlands Archief een cursus paleografie, het lezen van oude handschriften, van start. Deze cursus is bedoeld voor zowel de beginner als voor hen die hun kennis willen opfrissen in het lezen van het 16e, 17e en 18e eeuwse schrift.

Het lezen van oud schrift is een avontuur, aldus docente Els Mak. Het is alsof je meeleest bij wat mensen eeuwen geleden opschreven. Je wordt deelgenoot van hun zorgen en je begrijpt beter wat hen bezighield. Wie het lezen eenmaal onder de knie heeft kan daarna onderzoek gaan doen in de archieven uit die tijd. Zoals in de doop-, trouw- en begraafregisters, waarin onze voorouders vermeld staan.

Het lezen van oude handschriften is door iedereen te leren. Maar alleen oefening baart kunst. Van de cursist wordt daarom verwacht dat hij gedurende de cursus voldoende tijd besteedt aan het voorbereiden van de teksten door het maken van transcripties.

Vandaar dat de cursus om de week wordt gehouden en wel op de dinsdagavond van 19.00-21.00 uur in het Waterlands Archief te Purmerend.

De kosten zijn € 79.00 per cursus, inclusief lesmateriaal.
U kunt zich nu al opgeven bij Els Mak van het Waterlands Archief, 0299-411546 (of -540) of  via
e.mak@waterlandsarchief.nl

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

AFDELING ZAANSTREEK – WATERLAND

Woensdag 10 februari 2010.

Lezing door dhr. Gerard Beerman over weeskamers.

Geachte heer, mevrouw,

In tegenstelling tot de aankondiging die u in het Mededelingenblad heeft kunnen lezen wordt de lezing door de heer Klaas Bant over Westfriese Families op 10 februari 2001 uitgesteld. Te zijner tijd wordt u over deze lezing en de nieuwe datum geïnformeerd.

In plaats daarvan is de heer Gerard Beerman uitgenodigd om op deze avond een lezing te houden over wat zijn onderzoek in de weeskamerarchieven zoal heeft opgeleverd. Een boeiende bron met onverwachte vondsten.

"Door onderzoek naar een oud familieverhaal over een erfenis kwam ik op het spoor van een minder bekend aspect van de weeskamers: het beheer van familiefondsen. Toen de weeskamers in de 19e eeuw werden geliquideerd, moesten de gerechtigden op nog aanwezige vermogens opgespoord worden en moesten deze familiefondsen een andere juridische status krijgen. Deze gerechtigden of nabestaanden waren vaak moeilijk of niet te vinden. Dat bracht weer allerlei erfenisjagers in actie, want je weet maar nooit of je er in slaagt langs deze weg een erfenis in de wacht te slepen". Aldus Gerard Beerman.

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal achter de Evangelisch Lutherse Maartenkerk aan de Vinkenstraat 36 te Zaandam, aanvang 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 open. Tijdens de pauze kunt u o.a. het nieuwe bibliotheekprogramma zien en is er, zoals gebruikelijk, een selectie van de bibliotheek aanwezig met diverse genealogische naslagwerken die leden kunnen lenen.

U bent van harte welkom,

Het afdelingsbestuur.

Laatste veranderingen Genealogisch Oostzaan

Genealogisch Oostzaan << klik

Toegang voor gasten: GEBRUIKERNAAM = gast WACHTWOORD = gast  (donateurs gebruiken natuurlijk hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord)
Help ons deze personen te plaatsen;
WIE zijn zij? Met wie GETROUWD? Wie zijn hun OUDER of KINDEREN? WANNEER was het en WAAR?
Sla uw eigen herinneringen erop na, vraag het uw ouders/grootouders/ooms of tantes; informeer op verjaardagen, buurtfeesten, klaverjas- of bingoavond, want met uw hulp komt er een antwoord
www wie wat waar wanneer waarom, u wordt vriendelijk verzocht om nadere gegevens over deze persoon met ons te delen door een mailtje te sturen naar genealogie@oudheidkameroostzaan.nl – o.v.v. ID-nr (zie ID-nr bij de persoon zelf); U kunt ook in het scherm van de persoon klikken op de Tab Suggestie