Een textiele brunch

Een kleine fotoimpressie van de deelname van de textielgroep uit de Oudheidkamer Oostzaan aan een brunch op 14 februari j.l., die georganiseerd werd door de Ver. Zaans Cultureel Erfgoed in samenwerking met de BIEB in de voormalige Verkadefabriek te Zaandam.
Ineke van Berge, één van de vrijwilligers van onze textielgroep, heeft een voordracht gehouden over de mode van de 19e en begin 20e eeuw.
Er was verder een mooie expositie van textielgroep.
Verder verleende de kostuumgroep "De Zaanse Kaper" haar medewerking.
De Oudheidkamer Oostzaan, in dit geval met name de textielgroep, heeft zich weer gemanifesteerd in de groot regio de Zaan.

Cursus lezen oud schrift

In september gaat bij het Waterlands Archief een cursus paleografie, het lezen van oude handschriften, van start. Deze cursus is bedoeld voor zowel de beginner als voor hen die hun kennis willen opfrissen in het lezen van het 16e, 17e en 18e eeuwse schrift.

Het lezen van oud schrift is een avontuur, aldus docente Els Mak. Het is alsof je meeleest bij wat mensen eeuwen geleden opschreven. Je wordt deelgenoot van hun zorgen en je begrijpt beter wat hen bezighield. Wie het lezen eenmaal onder de knie heeft kan daarna onderzoek gaan doen in de archieven uit die tijd. Zoals in de doop-, trouw- en begraafregisters, waarin onze voorouders vermeld staan.

Het lezen van oude handschriften is door iedereen te leren. Maar alleen oefening baart kunst. Van de cursist wordt daarom verwacht dat hij gedurende de cursus voldoende tijd besteedt aan het voorbereiden van de teksten door het maken van transcripties.

Vandaar dat de cursus om de week wordt gehouden en wel op de dinsdagavond van 19.00-21.00 uur in het Waterlands Archief te Purmerend.

De kosten zijn € 79.00 per cursus, inclusief lesmateriaal.
U kunt zich nu al opgeven bij Els Mak van het Waterlands Archief, 0299-411546 (of -540) of  via
e.mak@waterlandsarchief.nl

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

AFDELING ZAANSTREEK – WATERLAND

Woensdag 10 februari 2010.

Lezing door dhr. Gerard Beerman over weeskamers.

Geachte heer, mevrouw,

In tegenstelling tot de aankondiging die u in het Mededelingenblad heeft kunnen lezen wordt de lezing door de heer Klaas Bant over Westfriese Families op 10 februari 2001 uitgesteld. Te zijner tijd wordt u over deze lezing en de nieuwe datum geïnformeerd.

In plaats daarvan is de heer Gerard Beerman uitgenodigd om op deze avond een lezing te houden over wat zijn onderzoek in de weeskamerarchieven zoal heeft opgeleverd. Een boeiende bron met onverwachte vondsten.

"Door onderzoek naar een oud familieverhaal over een erfenis kwam ik op het spoor van een minder bekend aspect van de weeskamers: het beheer van familiefondsen. Toen de weeskamers in de 19e eeuw werden geliquideerd, moesten de gerechtigden op nog aanwezige vermogens opgespoord worden en moesten deze familiefondsen een andere juridische status krijgen. Deze gerechtigden of nabestaanden waren vaak moeilijk of niet te vinden. Dat bracht weer allerlei erfenisjagers in actie, want je weet maar nooit of je er in slaagt langs deze weg een erfenis in de wacht te slepen". Aldus Gerard Beerman.

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal achter de Evangelisch Lutherse Maartenkerk aan de Vinkenstraat 36 te Zaandam, aanvang 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 open. Tijdens de pauze kunt u o.a. het nieuwe bibliotheekprogramma zien en is er, zoals gebruikelijk, een selectie van de bibliotheek aanwezig met diverse genealogische naslagwerken die leden kunnen lenen.

U bent van harte welkom,

Het afdelingsbestuur.