Geboren in Ons Verpleeghuis? Wij zoeken u ->

f13060Mooi tafereeltje, de pasgeborene verlaat Ons Verpleeghuis met een schare zorg eromheen.

Inmiddels , het is 1955, was bevallen in het verpleeghuis wel ingeburgerd, maar dat was zo’n 20 jaar eerder wel anders. Thuis bevallen was toen gemeengoed en de verlossing hier moest nog flink gepromoot worden.

De beide dorpsdokters, Taams en Thorbecke, hebben hier een vooraanstaande rol in gespeeld, terwijl ondernemer Albert Heijn diep in de buidel moest tasten om het hele project uiteindelijk van de grond te krijgen. Evenals trouwens de dorpelingen die letterlijk een steentje bijdroegen. De steentjes, in de vorm van zegeltjes, waren voor 10 cent per stuk te koop.

Maar, in 1934 werden hier uiteindelijk de eerste kindertjes geboren, voornamelijk uit Oostzaan zelf, maar soms ook van elders o.a. Landsmeer.

We zoeken de baby’s van toen, nu, beantwoord a.u.b. onze enquête, uiteindelijk gaan we daar dan iets moois van maken, reünie, groepsfoto, iets leuks met/voor de Lishof of een combinatie van die dingen, we zien wel, denk vooral mee !!!

061205 – pretjeugd

HerinneRing 07868

Over onderstaande foto is nog weinig bekend. Een feestende groep kinderen met moeders. Genoemd is speeltuingebouw de Bres, op de achtegrond zou dan de Dr Scharffstraat staan.
Meer informatie ontvangen we graag van u. Misschien herkent u wel iemand.

061203 – Lammerbuurt

HerinneRing 061203

Gezocht: een tot nu toe onbekende buurt in ons dorp.

LAMMERBUURT

Volgens een volkstelling zal deze buurt (waarschijnlijk) tussen de Kathoek en de Driesprong gelegen zijn. Zie kaart

Wie kan ons er meer over vertellen?

061202 – spelletje

HerinneRing 07853

Nee, mijn spelletje zal het wel nooit worden, maar dat is geen maatstaf. Miljoenen vinden het wel leuk en dan mag alles er voor wijken. Geen tv programma blijft nog op zijn plaats als koning Voetbal regeert. Als ik de beelden van deze week zag dan begreep ik er weer niets van, maar als ik dit zie? Tja, dan kan zelfs ik er begrip voor opbrengen.
Mocht u nog bekenden tegenkomen op deze plaat, dan houden we ons zeer aanbevolen om hun namen te mogen noteren.

Zoals gewoonlijk kunt u dit plaatje vergroten door erop te klikken.

061127 – tussendoortje

HerinneRing 05767

Even een vraagje van uit het publiek:
Op de achtergevel van wat nog over is van de Kerkbuurtschool bevindt zich deze gevelsteen, voorstellende een kind met vlag.
Wie kan hierover meer uitleg geven? Wanneer? Waarom? Hoezo? enz, enz

061120 – duw melk

HerinneRing 00377

Zo vader, zo zoon. Een begrip dat in de loop der tijd wel enigszins heeft ingeboet. Vanzelfsprekend haast vroeger dat de kinderen een onderdeel vormden van de nering van pa (of moe). We zien hier Jan Derlagen met zijn zoons Wim en Klaas bij de handkar vol met bussen melk. Vader Derlagen heeft de overbekende maatbeker in de hand, waarmee de melk uit de bussen in de pannetjes of melkkokers van de klanten werd geschept. We weten ook dat dit plaatje op de Kerkstraat werd geschoten. Rest nog de vraag of iemand ons kan helpen aan het juiste nummer daar en eventueel het jaartal? We zijn benieuwd.