Komende donateursavond van Oudheidkamer Oostzaan…Maandag 16 april 2012

Maandag 16 april a.s. houdt de Oostzaanse Oudheidkamer weer haar halfjaarlijkse donateursavond. Deze avond wordt gehouden in het gebouw van Fanfare en Tamboerkorps Excelsior, Twiskeweg 101A in Oostzaan. Aanvang: 20.00 uur. Donateurs van de Oudheidkamer hebben gratis toegang; voor niet-donateurs geldt een toegangsprijs
van € 3,- p.p. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Zoals gebruikelijk, bestaat ook deze donateursavond uit twee gedeelten.

Vanaf 20.00 uur: De Watersnood van 1960 in Tuindorp-Oostzaan…
In de ochtend van 14 januari 1960 stroomde Tuindorp-Oostzaan onder als gevolg van het bezwijken door verzakking van de dijk ter hoogte van het Zijkanaal H. Dit kanaal staat in verbinding met het Noordzeekanaal. De overstroming die daarop volgde verdreef 15.000 inwoners uit hun huizen. De financiële afwikkeling van de schade zou tot 1971 duren. Middels beelden en een pakkend verhaal brengt de heer Jan de Roos deze avond de geschiedenis weer heel even tot leven – de overstroming en de daaruit voortvloeiende saamhorigheid en (menselijk) leed van het overstoomde tuindorp-vlak-naast-de-deur.

Vanaf 21.20 uur: Winters in Oostzaan…
Na de pauze, onder andere door een aantal films, een boeiende presentatie over de winters in Oostzaan van de afgelopen honderd jaar.

Na afloop is er, onder het genot van een kopje koffie of een andere versnapering, weer tijd en gelegenheid om herinneringen op te halen en verhalen uit te wisselen.

Voor diegenen die wat slecht ter been zijn of zelf ’s avonds liever niet “de polder in gaan”, verzorgt de Oostzaanse Belbus ook dit keer het vervoer. Diegenen die op deze avond van het vervoer met de Belbus gebruik willen maken, dienen daartoe zelf contact op te nemen met de Belbus
(tel. 075 – 684 5660 op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Wel graag even aangeven dat het gaat om de donateursavond van de Oudheidkamer.

Meer weten over de Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Kom dan eens gezellig langs tijdens de wekelijkse dinsdagse inloopmiddagen op Leliestraat 1 in Oostzaan (tel. 075 – 614 1532).
Of surf naar www.oudheidkameroostzaan.nl

Oudheidkamer Oostzaan verleent medewerking aan school-tentoonstelling in Krommenie

3 April 2012 | Author: Siem Meijn

Enige tijd geleden werden ik gebeld door de Erik van der Putten van de RK Basisschool De Hoeksteen uit Krommenie. Hij had contact gehad met Patricia Bogaard van de Cultuurcompagnie Noord-Holland in verband met het 100-jarig jubileum van de school.

Hij vertelde me dat de school zocht naar spullen uit de begintijd van de school. De Cultuurcompagnie Noord-Holland had Van der Putten mijn nummer gegeven. Deze organisatie heeft zelf geen spullen uit die tijd. Maar Patricia Bogaard wist dat de Oudheidkamer Oostzaan het nodige had. De Oudheidkamer is betrokken bij een serie projecten die door de provincie zijn gestart. De Cultuurcompagnie Noord-Holland is daar ook bij betrokken. Ik verteld Van der Putten dat wij inderdaad veel spullen hebben dankzij de Oostzaners die ons dat allemaal hebben geschonken. Of de school wat spulletjes mocht lenen om een expositie in te richten. Voor de Oudheidkamer Oostzaan was dat geen probleem. We maakten een afspraak zodat hij eens kon komen kijken.

Ik belde de depothouders IJsbrand en Niessie, zodat ze er bij waren als Erik van der Putten langs kwam. Op de Oudheidkamer keken Van der Putten en een collega hun ogen uit. Eigenlijk kwam hij voor maar een paar spulletjes, maar hij ging met een bus vol weg. Hij wist bijna niet wat hij mee moest nemen. Hij nam zelfs een schooljuffrouw mee uit die tijd (Nee… niet juffrouw Schuitenmaker). De dames van de textiel groep hadden de pop mooi aangekleed. Zo staat er nu in dat klaslokaal een ‘echte’ juffrouw voor de klas, met een kindje in de schoolbank.

Vandaag ben ik even naar de Hoeksteen geweest om te kijken hoe het is geworden en ik heb een paar foto’s gemaakt. Ik kan u zeggen dat het als vrijwilliger van de oudheidkamer me wel wat doet als ik daar ‘onze’ spullen zie staan. Geweldig toch dat we deze mensen hebben kunnen helpen in Krommenie. Waar de Oudheidkamer niet goed voor is.

Moederdagbraderie

De Oudheidkamer staat ook op de Moederdagbraderie met een tent en daar kan u dit tafereel ook aanschouwen. En wil u met de juf op de foto geen probleem, of nog even in het schoolbankje zitten, natuurlijk ook geen probleem. Maar heren… het inktpotje is er even niet, om te voorkomen dat u daar in gaat blazen. Verder wil ik ook Patricia Bogaard bedanken, dat zei de De Hoeksteen naar de Oudheidkamer heb verwezen. Zo is onze Oudheidkamer stilletjes aan steeds bekender geworden in de hele regio, vanzelfsprekend dankzij onze vrijwilligers. Als die er niet waren geweest was het Oostzaanse cultuurhistorisch erfgoed waarschijnlijk niet zo goed bewaard gebleven.