Sinds 1 juni 2013 hebben we de activiteiten van de blog op internet verlegd naar Facebook

Voor info over de oudheidkamer > adres, mail, lid worden en dergelijke
klik op Over de Oudheidkamer
Artikelen van vóó’r 1 juni 2013 staan nog op Blog Oudheidkamer

f00414 20130601FB GEZOCHT!!!
Dr Boomstraat hk Dr R v d Loeffstraat; groentewinkel Henk de Lange; WWWWW = Wie Wat Waar Wanneer Waarom?

Vanaf dag één was dit succes zo groot, dat we het maken van een eigen blog daar voor hebben ingewisseld.

We doen ons best om het contact met iedereen te onderhouden door op Facebook bijna dagelijks te publiceren, klik dus nu maar verder op Oudheidkamer op Facebook