060716 – te paard

HerinneRing cap714

De kop van de stoet bestond onder andere uit deelnemers te paard.
En niet zomaar, voor de gelegenheid heeft deze ruiter zich ook nog in het pak van een heraut gestoken.
De vaandels op de achtergrond behoren aan een vereniging, maar onduidelijk is welke.
Bij het uitzoeken van de juiste aanwijzingen zijn het vaak de kleinigheden die tellen.
Op de achtergrond van de tweede afbeelding zien we enige toeschouwers die het hogerop hebben gezocht. Ze zijn in de elektriciteitspalen geklommen voor een beter uitzicht en daar kunnen we duidelijk zien dat die palen in een driehoek staan en van hout zijn. Ook daaruit kunnen wellicht iets afleiden over de datum van deze gebeurtenis?

060715 – Wilhelmina?

HerinneRing cap761

Een opmerkelijk detail bij de opname van het huis van Thorbecke hangt bij de voordeur.
Het is een heel grote W.
Nog even overwoog ik of Dr Thorbecke zelf iets te vieren had, zijn zoveel jarig huwelijk of een jubileum van zijn huisartsenpraktijk?
Maar wat doet die grote W daar dan.
Toch iets met ons koningshuis?
Het afscheid van Wilhelmina in 1948, de kroning van Juliana op datzelfde moment?
Ik kan blijven raden, maar U weet het, wie stuurt het verlossende mailtje?

060714 – Dr Thorbecke?

HerinneRing cap760

Bijna naadloos gaan de filmbeelden van de grote optocht op het kerkplein over in beelden van het huis van Dr Thorbecke aan de Kerkbuurt. Duidelijk herkennen we de kap een uitbouw van zijn huis.
De vlag is uit en het huis is verder ook versierd.
Maar wanneer en waarom?
Zie ook weblog van de vorige dagen.
De aanleiding en het jaartal zijn ons nog steeds onduidelijk.
Maakte hij de opnamen en bracht hij daarom ook zijn eigen huis in beeld?
Op zich is dat heel goed mogelijk, want Dr Thorbecke was een fervent filmer. Wie helpt?

060713 – defilé?

HerinneRing cap722 en cap727

Terwijl de ene helft van Oostzaan zich verdrong achter de dwanghekken en toekeek, liep de andere helft van Oostzaan in een massale optocht aan hen voorbij.
Maar wanneer en waarom?
Zie ook weblog van gisteren.

Toeschouwers en deelnemers

060712 – feest?

HerinneRing cap724 en cap723

Van deze plaatjes mogen we geen wonderen verwachten.
Ze zijn “slecht” en dat zullen ze ook blijven.
Als ze bewegen krijgen ze echter een geheel andere lading: het zijn filmbeelden.
Helaas hebben we geen titel en/of andere aanwijzing bij deze film.
De beelden zelf moet dus spreken en dat vragen we aan u om voor ons te doen.
Blijkbaar was er aanleiding voor toespraken op het kerkplein met als achtergrond het gemeentehuis, waarvoor een podium was gebouwd.

Ook de vlag was uitgestoken en wel op de Grote Kerk, die daarbij ook nog in de steigers stond.
Dat op zich zelf zal voor de goede verstaander een aanwijzing zijn.
Het heeft er alle schijn van dat er een restauratie plaats vond en dat enkele heren dankbaar gebruik maakte van de steigers om zich aan den volke te tonen op hoog niveau.
Kunt u zich deze gebeurtenis herinneren?
Wij willen het dan graag van u horen, want dan kunnen we die film beter plaatsen en van een datum voorzien.