060527 – de trossen los

HerinneRing – d00857

Lang voordat er sprake was van bruggen en tunnels, was er wel een waterweg naar Amsterdam. Voordat er stoomboten voeren, geschiedde het verkeer met zeilschuiten. In 1851 was er een veerschuit die vanaf de Overtoom om 8 uur heen en om 4 uur terug ging. Verder was er een zg. melkschuit en op maandag en woensdag voerden er veeschuiten naar de veemarkt in Amsterdam.
In de notulen van de raadsvergadering van 24 november 1853 lees ik het volgende:
” Zijn opgeroepen de veer- en melkschipper dezer gemeente en welke ter dezer vergadering verschenen zijnde, beklaagde de veerschipper zich, dat hem vanaf de maand Juni dezes jaars door den melkschipper ruim f 40 tekort was gedaan, terzake van te weinig uitkeering van de gevaarde passagiers en zulks in strijd met de bestaande overeenkomst, tussen de onderscheidene schippers van het Oostzaander Veer.”
In 1864 voeren er 2 beurtschepen om 8 uur. In 1868 voer er vanaf Landsmeer een stoomboot “Maria”. In 1884 werd het vervoer door de maatschappij havenstoombootdienst Amsterdam vervangen door een boot van de opgerichte Onderlinge Schroefstoombootmaatschappij Oostzaan. In 1922 waren er zelfs drie nodig, als gevolg van de stichting van Tuindorp Oostzaan, ten behoeve van het vervoer van zijn bewoners. Dat waren beste jaren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.