060911 – Luijendijkje

Genieten van opgeknapt Luyendijkje

De herinrichtingwerkzaamheden langs het Luyendijkje onder leiding van Landschap Noord-Holland zijn achter de rug. Het nieuwe, ecologische beheer kan beginnen. Om fietsers en wandelaars te laten genieten van het mooie uitzicht is een picknickbankje geplaatst. Donderdag 29 juni neemt Cees Mantel, bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het bankje feestelijk in gebruik.

Parels
Gebieden die in het bezit zijn van waterschappen vormen vaak (potentiële) parels in het landschap. Verfijnd beheer maakt de natuurwaarde van deze terreinen nog groter. Landschap Noord-Holland werkt daarom, samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer, aan verbetering van de natuur langs oevers en bermen. Een voorbeeld is het Luyendijkje, een fietspad in de polder Purmerland dat doorloopt tot recreatiegebied Het Twiske.

Sterk verruigd
Het Luyendijkje, eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ligt tussen extensief beheerde veenweiden en eeuwenoude riet- en graspercelen. “Het gebied was sterk verruigd doordat er werd geklepeld en uitgebaggerd materiaal na het schouwen bleef liggen”, legt Ton van der Lichte van Landschap Noord-Holland uit. “Ons voorstel was om het gebied een nieuwe start te geven en daarna natuurvriendelijk hooi- en rietlandbeheer toe te passen: minder vaak maaien, en maaisel en uitgebaggerd slootmateriaal afvoeren. Loonwerkers hebben onder leiding van LNH de herinrichting uitgevoerd. Onze landschapsonderhoudsploegen gaan vanaf heden een groot deel van het beheer doen met lichte machines die het terrein geen schade toebrengen. Waar dat toe leidt? Ruige begroeiing zal plaatsmaken voor bijvoorbeeld veenmos, zonnedauw en rietorchis in de rietlandjes, meer gevarieerde en kleurrijke bermen, en waardevolle planten als gele lis, grote kattenstaart en watermunt op de oevers. Om het landelijke karakter te benadrukken zijn ijzeren hekken vervangen door typisch Noord-Hollandse houten landhekken.

Stabiel beheer
Inmiddels is bij het Luyendijkje de basis gelegd voor stabiel beheer met maximale kansen voor de natuur. Bijzonder is dat het Hoogheemraadschap de regie van het beheer heeft overgedragen aan Landschap Noord-Holland. De bedoeling is om deze werkwijze uit te breiden naar andere delen van de regio. Via gesprekken en uitleg op locatie zullen eigenaars en beheerders van aanliggende terreinen op de natuurpotentie van hun gebied worden gewezen. Door de samenwerking met eigenaren en beheerders te stimuleren en kennis over te dragen kan het natuurvriendelijke beheer worden voortgezet. Zodat straks nog veel meer mensen kunnen genieten van de natuur en het landschap.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.