Water in Noord uitgediept

Nu het weer betert
Water in Noord uitgediept

de fietsexcursie is op zaterdag 9 april
Op zoek naar de sporen van de watersnood met Jaap Lekkerkerker, veldonderzoek met historisch geografe Lia Vriend bij de Dikhoeve en Alex Kuiper over biologisch ondernemen op het veen.