Werving vrijwilligers voor drie museumlocaties op de Zaanse Schans

Karen Tessel, Hoofd Presentatie & Educatie Zaans Museum:
Graag breng ik u de hoogte van de ontwikkelingen rondom de drie Zaans Museumlocaties op de Zaanse Schans: het wevershuis, Kuiperij Tiemstra en het Jisperhuis. Vanaf het voorjaar 2016 gaan we daar de geschiedenis van het leven en werken van Zaankanters op een actieve manier onder de aandacht brengen.  Allereerst gaan we dat doen in het wevershuis, onze nieuwste locatie. Met een projectgroep zijn we druk aan de slag met de inrichting van de presentatie in het wevershuis. Uitgangspunt is dat we in het wevershuis het leven en werken van zeildoekwevers uit de Zaanstreek gaan presenteren. Er zal een toelichting op het ambacht van zeildoekweven worden gegeven door vrijwillige gastvrouwen/ -heren. Zij zullen daarvoor een training krijgen.
ZaanseSchans01 ZaanseSchans02Na het wevershuis gaan we de presentaties in Kuiperij Tiemstra en het Jisperhuis aanpakken. Ook daar gaan we werken met vrijwillige gastvrouwen/ -heren die toelichting geven. We zoeken mensen die kunnen weven of kuipen of interesse hebben in deze historische ambachten en zich hierin willen verdiepen. De vrijwilligers krijgen vanaf half januari 2016 een training, zodat ze goed beslagen ten ijs te komen.
De volledige informatie vindt u in de bijlage of via de website http://zaansmuseum.nl/vacatures-stages/