Artland collectie (lezing over)

AFDELING ZAANSTREEK – WATERLAND

Assendelft, 13 maart 2010

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de komende lezing over de Artlandcollectie door Ronald Voortman die gehouden wordt op woensdag 17 maart 2010 in de Maartenkerk, Vinkenstraat 36 te Zaandam.

Gedurende 27 jaar, tot aan zijn plotseling overlijden op 22 december 2009, heeft Jan Gerrit Voortman zich volledig ingezet voor het transcriberen van vele – met name oud-Duitse – documenten.

Vaak hadden deze documenten een link met ons stamboomonderzoek, soms ook niet. In ieder geval boorde hij niet alleen nieuwe bronnen aan, maar maakte hij ze vooral ook leesbaar en daarmee toegankelijk. Hierdoor werd het mogelijk om relatief eenvoudig en snel toegang te krijgen tot veel informatie over verschillende families.

Vele andere stamboomonderzoekers vonden hun weg naar de Artlandcollectie om daar informatie over hun familie te verzamelen. Jan Voortman was altijd bereid om zijn verzameling transcripties en boeken beschikbaar te stellen voor andere geïnteresseerden. De Artlandcollectie kreeg meerdere malen belangstelling van de lokale pers in Nederland en Duitsland. In verschillende boeken wordt de Artlandcollectie genoemd als geraadpleegde bron.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, omvat de Artlandcollectie niet alleen bronnen uit de streek Artland (het meest noordelijke deel van het bisdom Osnabrück, omgeving Quakenbrück). De verzameling omvat een grotere regio die de noordelijke helft van het bisdom beslaat en enkele aangrenzende plaatsen daarbuiten. Bovendien zijn alle Lutherse ledenregisters van Noord-Holland en Friesland in de collectie opgenomen.

De zoon van Jan Voortman, Ronald, geeft een lezing over deze Artlandcollectie die zo bijzonder is door zijn omvang, compleetheid en toegankelijkheid. Hij zal de werkmethode uitleggen die het mogelijk heeft gemaakt deze verzameling zo groot en compleet te krijgen. Daarnaast zal hij een kleine impressie geven van de samenstelling van de collectie. Met het overlijden van Jan Voortman is niet alleen een einde gekomen aan de toestroom van nieuwe bronbewerkingen, maar tevens aan de mogelijkheid voor anderen om deze schat aan informatie te kunnen raadplegen.

Tijdens de lezing zal ook gesproken worden over de toekomst van de Artlandcollectie.

Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom.