Hoe Oostzaan de wereld verrijkte…

Vrijdag 22 november a.s. houdt de Oostzaanse Oudheidkamer weer haar halfjaarlijkse donateursavond. Dit keer in de Grote Kerk, gelegen aan de Kerkbuurt te Oostzaan.

Aanvang: 20.00 uur. Donateurs van de Oudheidkamer hebben gratis toegang; voor niet-donateurs geldt een toegangsprijs van € 3,- p.p. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Deze donateursavond kent dit keer slechts één onderwerp, maar staat wel geheel in het teken van de geschiedenis van Oostzaan en omgeving – zowel maatschappelijk, logistiek als sociaal.

Op geheel eigen wijze, en aan de hand van een aantal speciaal voor het zgn. Middeleeuwse Kerkenpad Zaandam-Oostzaan ontworpen mozaïektegels, wandelt Jan de Waal door de geschiedenis van Oostzaan en omgeving; vanaf de vroege Middeleeuwen tot aan het dorp-van-nu en haar bewoners. Tevens, maar met een knipoog, wat uitstapjes naar de (hedendaagse) wereldgeschiedenis, met o.a. aandacht voor de toch ook niet onaanzienlijke invloed van Oostzaan en een aantal Oostzaners hierop.

Uiteraard is er in de pauze en na afloop, onder het genot van een kopje koffie of een andere versnapering, weer tijd en gelegenheid om herinneringen op te halen en verhalen uit te wisselen.

Voor diegenen die wat slecht ter been zijn, verzorgt de Oostzaanse Belbus ook dit keer het vervoer. Diegenen die op deze avond van het vervoer met de Belbus gebruik willen maken, dienen daartoe zelf contact op te nemen met de Belbus (tel. 075 – 684 5660 op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Wel graag even aangeven dat het gaat om de donateursavond van de Oudheidkamer

November-Jol weer boordevol Oostzaanse belevenissen van weleer…

2902JolKaftIn deze aflevering van de Jol (het halfjaarlijkse magazine van de Oudheidkamer Oostzaan) vertelt Toon Brugman heel herkenbaar over zijn werkzaamheden als bakker en gaat Diederik Aten in op met name de bemaling van de Polder Oostzaan – vanaf het eerste begin door de molens tot aan het hedendaagse dieselgemaal. Ger Muijs heeft zich verdiept in de twee concurrerende- en ruziemakende Oostzaanse busdiensten van weleer en ook geeft hij een voor zichzelf sprekend overzicht van de Oostzaanse niet-vieringen van de landing van de latere Koning Willem I gedurende het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.

De donateurs van de Oudheidkamer krijgen deze Jol omstreeks 12 november a.s. in de bus. Uiteraard is ook deze speciale Jol weer, hoewel in beperkte oplage, vanaf vrijdag 15 november a.s. via de vrije verkoop verkrijgbaar via de firma Top-1-Toys, Zuideinde 77 in Oostzaan. De kosten bedragen € 3,95 per stuk