Dag van het Huwelijk 1811 – 2011 Burgerlijke Stand 200 jaar

clip_image006

 

Archief en bibliotheek organiseren op: Zaterdag 18 juni 2011

Dag van het Huwelijk

Programma (11.00 – 16.00 uur; entree gratis):

· Expositie van huwelijksfoto’s (hele dag)

· Lezingen

o E. Smit-de Wolf (Over haar grootvader G. de Wolf), 11.10 uur

o J. Haag (Huwelijksbronnen in het archief), 12.00 uur

o H. Gerhards (Trouwambtenaar op het stadhuis), 13.30 uur

o M. Lenstra (Geeft elkander de rechterhand, Waterlandse huwelijksgebruiken), 15.30 uur

· Klederdrachtpresentaties met o.a. bruidskleding

o West-Friesland, 11.30 uur

o Volendam, 14.00 uur

o Marken, 14.45 uur

· Vertoning van filmfragmenten (13.00 uur en tussendoor)

Locatie: Waterlands Archief en Bibliotheek Waterland Wielingenstraat 75 / Waterlandlaan 40, Purmerend

Nadere informatie: zie www.Waterlandsarchief.nl, www.waterlandtoenennu.nl of www.bibliotheekwaterland.nl

Het Ja-woord in Bieb en Archief

Eerst ging de aandacht in dit jaar van de Burgerlijke Stand uit naar geboortes. Maar nu is het huwelijk aan de beurt! Ook al is dat misschien niet in de volgorde, zoals ‘het hoort’…..

Donderdagavond 16 juni: Lezing Ineke Strouken
Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur zal op donderdagavond 16 juni een lezing over huwelijksgebruiken geven.

Plaats: Nieuwenhuijzenzaal (Waterlands Archief/Bibliotheek Waterland).

Aanvang: 20.00 uur (entree gratis)

Zaterdag 18 juni: Dag van het trouwen
Op zaterdag 18 juni staat het huwelijk centraal in het Waterlands Archief. Met een show van traditionele (huwelijks)drachten, een expositie van huwelijksfoto’s (i.s.w. met Dagblad Waterland en vele particulieren) en met medewerking van enkele Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (zogenoemde BABSen, oftewel trouwambtenaren). Maar er is méér:

Programma:

11.00 uur Opening

11.10 uur Lezing door mw Enny Smit-De Wolf (BABS Purmerend) over haar overgrootvader G. de Wolf, die als ambtenaar 518 huwelijken in Purmerend voltrok

11.30 uur Klederdrachtpresentatie door mevrouw Bak en de heer Metselaar (West-Friesland)

12.00 uur Lezing door Jaap Haag (Waterlands Archief): Op zoek naar de bronnen van het huwelijk.

13.00 uur Vertoning filmfragmenten rond het huwelijk

13.30 uur Lezing door Hans Gerhards (BABS Purmerend en Edam-Volendam): De mooie beroepspraktijk van de BABS

14.00 uur Klederdrachtpresentatie door het Volendams Museum met aansluitend (fictieve) huwelijksvoltrekking door Hans Gerhards

14.45 uur Klederdrachtpresentatie door het Marker Museum

15.30 uur Lezing door M. Lenstra (Waterlands Archief): ‘Geeft elkander de regterhand’ (Waterlandse huwelijksgebruiken)

16.30 uur Afronding, napraten en sluiting

Plaats: Bibliotheek Waterland en Waterlands Archief (Nieuwenhuijzenzaal)

Tijd: 11.00 – 17.00 uur (entree gratis).

Vitrines Oostzaanse Oudheidkamer weer voorzien van “vers bloed”…

Op een tweetal plaatsen in het dorp zijn ze te vinden, de vitrines van de Oudheidkamer Oostzaan – en telkens met een wisselende inhoud. Een inhoud die u een beeld geeft van de geschiedenis en het leven en werken in het Oostzaan van weleer. Bovendien verzorgt de Oudheidkamer Oostzaan sinds ongeveer twee jaar in het kader van “Erfgoed in de Zorg” ook geregeld een expositie in één van de vitrines van verzorgingstehuis Het Pennemes in Zaandam.

De vitrine op de benedenverdieping in de De Kolk herbergt momenteel een collectie “nuttig handwerken” zoals merklappen en andere prachtige stukjes huisvlijt. De vitrine in de Grote Kerk biedt een indrukwekkend overzicht van gebruiksartikelen uit het voormalige “Ons Verpleeghuis”. De vitrine, ingericht door de Oudheidkamer Oostzaan in verzorgingstehuis Het Pennemes, aan de H. Gerhardstraat in Zaandam, is momenteel geheel geënt op het thema “Vrouwen in de oorlog”. Niet alleen vrouwen die daadwerkelijk deel uitmaakten van verzetsgroepen, maar ook wordt veel aandacht besteed aan de huisvrouwen die maar moesten zien hoe zij, bij alle toen heersende schaarste, hun gezin draaiende hielden. Alles bij elkaar een indrukwekkend geheel.

Kadaster

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

AFDELING ZAANSTREEK – WATERLAND
Assendelft, 13 mei 2011
Geachte heer, mevrouw,
Op woensdag 18 mei wordt een lezing en workshop georganiseerd over huizenonderzoek in het kadaster.
De heer C. de Groot van het Waterlands Archief te Purmerend zal de bezoekers een globale beschrijving van de verschillende bronnen van het kadaster geven waarbij de nadruk wordt gelegd op wat een onderzoeker kan verwachten van de bron en hoe de bron tot stand is gekomen. De basis van de lezing is humoristisch. De heer de Groot benadert de genealogie en historisch onderzoek niet als een zware exacte wetenschap maar juist iets dat je moet relativeren.
Na de introductie is het de bedoeling dat de aanwezigen door een opdracht zelf gaan zoeken in de registers. Op die manier kan direct ervaring opgedaan worden en kan gewezen worden op valkuilen die er ook zijn. De lezing en de workshop zijn daardoor voor zowel beginnende als gevorderde onderzoekers bedoeld.
De lezing begint om 20.00 uur. De zaal in het archief is open vanaf 19.30 uur.
Het Waterlands Archief ligt aan de Wielingenstraat 75 te Purmerend, vlak bij het NS-Station Overwhere.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.