Tijdelijke bootverbinding in september

Naar Amsterdam over het water, dat is ideaal! Een dag of middagje naar de hoofdstad kan niet mooier beginnen dan met de Zaanboot.
De tijdelijke bootverbinding tussen het centrum van Zaandam en Amsterdam CS (en vice versa) is er weer vanaf 30 augustus gedurende heel september op elke vrijdag, zaterdag en zondag.
image
De Zaanboot is een historisch IJ-veer uit de jaren dertig. De boot vaart vanaf de kade naast het Zaantheater naar de halte Hembrugterrein aan de Havenstraat in Zaandam. Vervolgens gaat de route over het Noordzeekanaal naar steiger 14 achter Amsterdam CS.
Interessante tocht
De nieuwe bootverbinding is een prettig alternatief voor de auto en een mooie aanvulling op het fietspadennetwerk. Stap op een mooie dag op de fiets, rijd naar het centrum van Zaandam en begin een interessante tocht langs het Zaaneiland in de richting van het Noordzeekanaal. Na een stop bij de halte Hembrugterrein (denk aan het evenement Smaakexplosie op 14, 15 en 16 september!) gaat de tocht verder over het Noordzeekanaal.
Laat u verrassen door de nieuwe ontwikkelingen op de oevers en geniet van het wisselende uitzicht.
Zaanstad bereikbaar
Dennis Straat, wethouder Bereikbaarheid en Mobiliteit: ‘Wij werken aan een bereikbare stad. Dat doen we onder meer door alternatieven voor autoverkeer te stimuleren. De Zaanboot vaart via een van oudsher bekende handelsroute: over de Zaan en het IJ. Een interessante route dus, en de kans bij uitstek om de Zaanstreek te ontdekken.’
Informatie
Afvaart: elk uur van 10.30 uur – 19.30 uur. Een enkele reis duurt 55 minuten. Er kunnen 120 personen op de boot.
Volwassenen betalen twee euro per enkele reis, kinderen tot 11 jaar varen gratis mee. Ook het meenemen van de fiets is gratis!
Zaanhopper
De Zaanboot sluit mooi aan op de Zaanhopper, die eveneens op vrijdag, zaterdag en zondag vaart: van Wormerveer over de Zaan tot het centrum van Zaandam (en vice versa).
Klik hier voor meer informatie over de Zaanhopper.
http://www.zaanstad.nl/wlw/verkeer_vervoer/wlw_vv_zaanboot/
http://www.zaanstad.nl/repositories/pdfs/wlw/22293067 
Dit is de dienstregeling

Met vriendelijke groet
Marlies Romeijnders

Informatie gezocht over joodse Zaankanters (1940-1945)

Op 14 januari 1942 kregen de Zaandamse joden, als eersten in Nederland, van de nationaal-socialistische bezetter de opdracht om hun woonplaats definitief te verlaten. In de maanden daarna werden ook de andere Zaangemeenten ‘Judenrein’ gemaakt. Drie jaar, drie maanden en drie weken na dat eerste bevel, op 5 mei 1945, mochten de overlevende joden zich voor het eerst weer openlijk op straat vertonen. Drie jaar, drie maanden en drie weken lang waren de honderden joodse inwoners verdwenen uit het Zaanse straatbeeld.
Drie jaar, drie maanden, drie weken wordt ook de naam van een expositie die het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland in 2015 laat zien, 75 jaar na de Duitse inval in Nederland. In elk van de negen voormalige Zaangemeenten komen, op locaties die voor iedereen toegankelijk zijn, drie panelen met daarop foto’s van en informatie over zowel de toenmalige joodse inwoners van die plaats als de joodse onderduikers daar. In totaal gaat het dus om 27 panelen. Daarmee krijgen deze oud-streekgenoten weer even een gezicht en wordt een duistere periode uit de Nederlandse geschiedenis verhelderd.

Het Bureau Discriminatiezaken beschikt al over het nodige foto- en ander materiaal uit die tijd. Het resultaat daarvan is te vinden op www.joodsmonumentzaanstreek.nl. Maar van veel joodse inwoners en onderduikers ontbreken nog gegevens. We willen daarom via u een oproep doen om materiaal te leveren dat een aanvulling vormt op bovengenoemde site en dat wellicht kan worden gebruikt voor de expositie. Het kan van alles zijn: verhalen, foto’s, brieven en al dan niet officiële documenten.

clip_image002

Het monument aan Zuideinde 443 in Amsterdam is een bronzen plaquette.
De tekst op de plaquette luidt:
‘OP ZUIDEINDE 443 WOONDEN DERTIG VAN DE 75 JOODSE VLUCHTELINGEN DIE TUSSEN 1933 EN 1939 DUITSLAND, POLEN EN OOST-EUROPA NAAR DEZE BUURT EN OOSTZAAN KWAMEN, OP DE VLUCHT VOOR HET NAZI-BEWIND. ZIJ VONDEN HIER TIJDELIJK ONDERDAK. SOMMIGEN VERLIETEN NEDERLAND OP TIJD, ANDEREN OVERLEEFDEN KAMPEN EN VERVOLGING NIET. EEN KIND WAS ONDERGEDOKEN IN DEZE OMGEVING. GEDENKT HEN EN DIE HEN HELPEN. 28 APRIL 2005.’

Het materiaal mag op diverse manieren worden aangeleverd: telefonisch (075-6125696), via de mail (e.schaap@bdzaanstreek.nl) of per post (Botenmakersstraat 42, 1506 PL Zaandam).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
namens het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland,
Erik Schaap

School uitbreiding Zuideinde 1899

Geachte dames en heren,
Mijn vraag is wel geen genealogie maar weet u ook wie de gunning kreeg van die uitbreiding. Was dat wellicht L. Molenaar uit Zaandam, die als laagste ingeschreven had bij de aanbesteding?
Met vriendelijke groeten,
T W
Oegstgeest

Nou, uit het hoofd weten we dat niet, maar na een speurtocht, door Ger Muijs, één van onze vrijwilligers, langs onze bekende kanalen, kunnen we nu toch het volgende meedelen:

Op 29-6-1898 meldt het gemeentebestuur in een schrijven aan de minister van binnenlandse zaken o.a. Behoefte aan scholenbouw: in de Zuiderschool zijn thans aanwezig
leerjaar
1 35 leerl.
2 30
3 35 2+3 in 1 lokaal 65 leerl.
4 31
5 12
6 19 4+5+6 in 1 lokaal 62 ll.
Lokalen zijn geschikt voor 48 leerlingen

Blijkbaar heeft dit een gunstig effect, want 8 maanden later staat deze aanbesteding in de krant:

image

hetgeen tot de volgende uitslag leidt:

image

Genoemde aannemer Lucas Molenaar heeft tot borge gesteld Teke Molenaar van beroep schilder wonende te Zaandam en Jan Kakes, aannemer wonende te Zaandam

Bron: Archief Oostzaan. Inv. nr. 572 Periode 1796-1933 (1947) OA-0107 Stukken betreffende de uitbreiding van de school aan het Zuideinde 1897-1899

Het hoofd der school, J A Kok kreeg f 50 schadevergoeding wegens verlies van een gedeelte van zijn tuin bij zijn woning voor de uitbreiding en een stuk speelplaats.

Het korte en bondige antwoord op uw vraag is dus: Ja Glimlach

Met vriendelijke groeten
Joop Giesendanner
Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie

Kleine en grotere ontdekkingen

Met enige regelmaat doen we weer navraag in de regionale Kompas naar de identiteit van personen op “onbekende” foto’s. Deze foto’s komen uit de collecties van Oostzaanse families, maar helaas zijn de namen verloren gegaan en bij de nazaten onbekend. Met enig geluk vinden we soms aanwijzingen op de achterkant van een foto, die niet of niet heel goed in een album zat geplakt. Recentelijke successen:

image 
Ma Derlagen = Maartje  Derlagen Cdr

image 
Bab v Noor, zus van opoe = Barbera van Noord Jdr

imageimage 
Griet Stam, vriendin van opoe = Grietje Stam Tdr

imageimage

Ome Luuk = Lucas van Noord Jzn

Hij had een snor, een heel grote snor….

De Stichting Oudheidkamer Oostzaan vraag wederom uw hulp.

Bij het herkennen van personen op een meer dan honderd jaar oude foto zijn het soms ook de uiterlijke kenmerken die ons helpen de identiteit van, in dit geval, een gezinnetje te achterhalen.
Dit keer begint de zoektocht op de achterkant van een Kabinetfoto, een grotere versie van de Cartes de Visites. Fotograaf M H Laddé was een beroemde fotograaf op de Nieuwendijk te Amsterdam en vele families en personen uit Oostzaan lieten daar hun portretten maken. Eén grotere kabinetfoto voor op het dressoir en 11 kleinere Cartes de Viste om binnen de familie uit te delen was een gebruikelijke bestelling.

imageimage

Duidelijk een gezin, vader met een snor, moeder en vier kinderen waarvan de oudste een mooi opvallend rond gezichtje heeft.
Een besnorde Onrust, en nog wel de enige in ons bestand, is snel gevonden en zijn oudste in leven gebleven dochter heeft ook op een oude schoolfoto dat ronde gezichtje.
We houden het op van achter naar voor en van links naar rechts vader 01 Aldert Onrust, Gzn, daarvoor 02 Jansje Onrust, Alddr 03 Aldert Onrust, Aldzn 04 moeder Eefje de Boer, Cdr en vóór 05 Maartje Onrust, Alddr en 06 Gerrit Onrust, Aldzn. Zie verder reacties
Mocht een en ander aan ons kunnen bevestigen, dan horen we dat heel graag
Met vriendelijke groeten
Joop Giesendanner
Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie