060531 – dieven met dieven

HerinneRing – geugjes

Als je dieven vangt met dieven, dan moet je ook Oostzaners kunnen vangen met Oostzaners. Gezien de reactie op mijn oproep van gisteren klopt deze stelling heel aardig.
Een typisch voorbeeld van Oostzaanse schrijfwijze voor een naam die eigenlijk Geugjes is. Daar moet je als import maar opkomen, dat lukt je nooit. Gelukkig staan er voldoende Oostzaners borg voor dat deze zaken snel aan het licht komen. Guigjes is dus Geugjes en dat maakt zoeken een stuk gemakkelijker. Jacob Geugjes blijkt inderdaad getrouwd te zijn met de Oostzaanse Lijsje Rood, het is dus zeer waarschijnlijk zo dat ook zij op de foto staat. Maar waar en verder met wie? Blijf schrijven!!!

060530 – woelige baren

HerinneRing 00493

Een dagje aan de woelige baren. Het gezelschap waagt zich tot bijna aan de vloedlijn en geheel rechts neemt iemand duidelijk het roer in handen. In mijn scheepje op de zee, nou waarschijnlijk ligt ie nog hoog en droog, speciaal voor het maken van dit soort foto’s, op het strand. Op de achtergrond ontwaren we nog iets van een paviljoen en verder op zee een echt zeilschip. Zou het bij de oude pier van Scheveningen geweest zijn?
We kennen alleen de naam van de man met pet die midden voor het zeil in de boot zit: Jaap Guigjes. Waarschijnlijk was hij getrouwd met Lijsje Rood en als dat zo is, zit zij misschien wel links of rechts naast hem. Wie helpt, ook de andere namen zijn natuurlijk welkom.

060529 – sneller dan het licht

HerinneRing 06768

Nog maar nauwelijks is er een persbericht de deur uit of de situatie heeft zich al weer gewijzigd. In de etalage naast Foederer is niet langer een culinaire blik in het verleden met het onderwerp “Eten, drinken en diggelwerk” tentoongesteld. Deze uitstalling is inmiddels al weer vervangen door een bonte verzameling van uniformen en vaandels van drumbands, fanfares en majorettes. Bij talloze gelegenheden hebben zij de straten van Oostzaan opgevrolijkt en acte de presence gegeven bij aubades en optochten.
Het hoort zo langzamerhand tot een definitief verleden. De drumband is opgeheven, de muziekverenigingen zien tegenwoordig meer in concerten dan in parades, de carnavalsvereniging “de Koolhazen” is uitgefeest en de majorettes, ach…. ze passen waarschijnlijk niet meer in hun pakjes.

060528 – een kruisje

HerinneRing 04960

Toneelvereeniging “Vriendschap Zij Ons Doel”, wie kent ‘m niet?
Nou…., wij bijvoorbeeld.
Zoals uit deze foto duidelijk blijkt werden de Oostzaanse stoomboten niet alleen ingezet op de dagelijkse route naar Amsterdam en weer terug. Blijkbaar was er voldoende ruimte in het schema om één of meerdere boten ook in te zetten voor de pleziervaart. Weten we heel zeker of dit de Oostzaanse boot is; Ja, het staat er namelijk op: Oostzaanse Dienst en als mijn ogen mij niet heel erg bedriegen had dit schip van 50 ton een capaciteit voor 400 passagiers. Voorop is nog een gedeelte van de naam van de boot te lezen Nieuw……, de rest ontbreekt.
Prominent aanwezig is echter wel een kruisje en dat zegt veel, want onder dat kruisje bevindt zich de beeltenis van Harmen Derlagen. Op een andere foto van de Oostzaanse Onderlinge waren we de naam Derlagen ook al eens tegen gekomen, vermoedelijk betreft het de schipper of wellicht de schipper in spé.

060527 – de trossen los

HerinneRing – d00857

Lang voordat er sprake was van bruggen en tunnels, was er wel een waterweg naar Amsterdam. Voordat er stoomboten voeren, geschiedde het verkeer met zeilschuiten. In 1851 was er een veerschuit die vanaf de Overtoom om 8 uur heen en om 4 uur terug ging. Verder was er een zg. melkschuit en op maandag en woensdag voerden er veeschuiten naar de veemarkt in Amsterdam.
In de notulen van de raadsvergadering van 24 november 1853 lees ik het volgende:
” Zijn opgeroepen de veer- en melkschipper dezer gemeente en welke ter dezer vergadering verschenen zijnde, beklaagde de veerschipper zich, dat hem vanaf de maand Juni dezes jaars door den melkschipper ruim f 40 tekort was gedaan, terzake van te weinig uitkeering van de gevaarde passagiers en zulks in strijd met de bestaande overeenkomst, tussen de onderscheidene schippers van het Oostzaander Veer.”
In 1864 voeren er 2 beurtschepen om 8 uur. In 1868 voer er vanaf Landsmeer een stoomboot “Maria”. In 1884 werd het vervoer door de maatschappij havenstoombootdienst Amsterdam vervangen door een boot van de opgerichte Onderlinge Schroefstoombootmaatschappij Oostzaan. In 1922 waren er zelfs drie nodig, als gevolg van de stichting van Tuindorp Oostzaan, ten behoeve van het vervoer van zijn bewoners. Dat waren beste jaren.

060526 – Grandeur

HerinneRing – brug over het IJ

Of grandeur deze keer nu eens letterlijk moet worden opgevat als “grote deur” of toegang weet ik zo net nog niet, maar groots had het wel geweest. Blijkbaar was men zo’n anderhalve eeuw geleden niet te benauwd om het in ieder geval monumentaal te zien. Hoe anders had het allemaal kunnen lopen als dit project werkelijk was uitgevoerd. Hadden we ons toch mooi kunnen meten met de Tower Bridge in Londen. Maar nee, we moeten het doen met de bruggen bij Schellingwoude, en zeg nou zelf, ga je dan niet voor de ontwerpen van J Galman?
Prachtig om te zien hoe gedetailleerd die kaarten werden getekend en wat een plezier men er klaarblijkelijk in had om de kaart op te sieren met details als vaartuigen en dergelijke.
Men doet heden ten dage een ultieme poging om er nog wat van te maken, daar aan het IJ, maar eigenlijk lag de mooiste oplossing 150 jaar geleden al klaar. We kunnen er alleen nog maar van dromen, want het zal er niet van komen.

060525 – te licht bevonden

HerinnerRing – koken(2)

Uit de pers: Koken wat nog maar zelden op tafel komt
(een leesbare versie krijgt u door op het plaatje te klikken)

Ook ben ik u nog een mededeling schuldig met betrekking tot onze avond over de Watersnood 1916. Eén van de vele evenementen die de Oudheidkamer dit jaar in het kader van haar 25-jarig bestaan organiseert. Deze avond stond gepland voor dinsdag 6 juni a.s.; locatie Evean/Lishof.

Helaas hebben we deze geplande datum moeten wijzigen; de avond rond de “Watersnood van 1916” zal nu worden gehouden op dinsdag 26 september a.s.; de locatie is onveranderd, namelijk Evean/Lishof (Lisweg 253 in Oostzaan). Aanvang 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Reden van het verschuiven van deze avond naar een later tijdstip is het feit dat er tijdens deze avond een flink aantal foto’s/lichtbeelden getoond worden en we tijdens een zomerdag in juni onvoldoende mogelijkheden hebben om de zaal in Evan/Lishof te verduisteren.
In september hebben we deze problemen veel minder. Vandaar.

060524 – het tegenteam

HerinneRing – 06609

Geen voetbalwedstrijd zonder tegenpartij. U ziet het ik heb me er danig in verdiept. Na enige studie blijken er in totaal 2×11 spelers nodig te zijn, dus hebben we dat andere elftal ook maar opgezocht. Onze vraag van gisteren leverde trouwens de volgende reactie op:
dame nummer 8 is Trijnie Vels – Posch. Zij is de jongste zuster van Piet Posch en van Cor Posch. Trijnie is ergens tijdens de oorlog getrouwd met Arian Vels (zoon van de toenmalige eigenaar van het transportbedrijf Vels, uit De Haal). De voetbalwedstrijd in kwestie werd gespeeld ter ere van de bevrijding in 1945 en werd in juni of juli 1945 gespeeld. De wedstrijd werd volgens mij gespeeld op het toenmalige OSV-terrein.
Maar nu naar de nieuwe foto: tegenpartij bij de dames; gelegenheidsvoetbal bij de bevrijdingsfeesten; 1 G Wiedemeijer – de Boer, 2 Geert Mol – Schaap, 3 NN, 4 Marretje Beets – Kuiper, 5 Annie Sopjes – Schouten, 6 NN, 7 Eefje Pilkes – Preeker, 8 Mevr Keijzer? 9 Mevr Langenberg – Schouten, 10 Mevr Hartwich, 11 Gees Hut? 12 Mevr Schouten
Bijna compleet, wie scoort er nog een keer?

060523 – Heren die koken

HerinneRing – 06608

Inderdaad, heren die koken, maar daar wil ik het nu even niet meer over hebben, dat hebben we gister al gehad.
Dames die voetballen staat er voor vandaag op het menu.
Het was weer warm, zowel in de lucht als in de harten van de Nederlanders. De oorlog was voorbij en dat werd jaarlijks gevierd. Dit plaatje werd geschoten op “de bevrijdingsfeesten”, helaas weten we niet welke. Meteen na de oorlog? En wanneer was dat dan? Of toch een jaar later of meerdere jaren later? Op welk veld werd gespeeld? U ziet: deelname is weer volop mogelijk. Gelukkig hebben we wel veel namen, dit gelegenheidselftal bestond uit: 1 Nel de Boer, 2 Gré de Boer getrouwd met D Bakels, 3 Trijntje Schinken – Schouten, 4 Mevr Welgraven, 5 NN, 6 NN, 7 Mevr van ’t Slot, 8 Mevr Posch (Henk Posch), 9 Grietje Keijzer-Klok, 10 de Boer? 11 Tinie van Splunteren – Kind?, 12 Mevr Bindt – Schouten. Veel, maar niet compleet, we missen er een paar en van sommigen de voornaam. Met 18 miljoen voetbalkenners moeten we een eind kunnen komen!

060522 – de Beskuul op z’n kop

HerinneRing – koken

Met een eigen “home made” advocaatje werden alle deelnemers verwelkomd bij de entree. Met of zonder slagroom naar believen. Nog maar net binnen werd er dus al flink gelepeld.

Twee sessies waren er nodig om alle deelnemers een plaatsje te kunnen geven. Blijkbaar brachten deze oude gerechten nog veel herinneringen met zich, maar ook veel van onze gasten waren van een veel jongere generatie, mee met oma of moeders of zelfs geheel zelfstandig op pad. Lag het accent wel degelijk op dames, ook heren waren vertegenwoordigd. Ouderwets Oostzaans Koken bleek een schot in de roos voor jong en oud van beiderlei kunne. Als u er net zo veel plezier aan hebt beleefd als wij dan komen we er nog wel eens op terug. De Beskuul heeft al toegezegd zijn deuren dan weer wagenwijd open te zetten. John en Nancy, bedankt.
Onze oudheidkamer en jullie gelagkamer hebben elkaar duidelijk gevonden.

Foto’s ochtend—— Foto’s middag—— Foto’s avond