Komende donateursavond van Oudheidkamer Oostzaan geheel in teken van monumenten…

Maandag 22 april a.s. houdt de Oostzaanse Oudheidkamer weer haar halfjaarlijkse donateursavond. Deze avond wordt gehouden in het gebouw van Fanfare en Tamboerkorps Excelsior, Twiskeweg 101A in Oostzaan. Aanvang: 20.00 uur. Donateurs van de Oudheidkamer hebben gratis toegang; voor niet-donateurs geldt een toegangsprijs
van € 3,- p.p. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Deze donateursavond bestaat, zoals gebruikelijk, uit twee gedeelten en staat dit keer geheel in het teken van monumenten.

SSL23876Vanaf 20.00 uur: Verzetsmonumenten in de Zaanstreek..
In de gehele Zaanstreek zijn ze te vinden, de verzetsmonumenten. Niet alleen monumenten ter herdenking van verzetsdaden, maar ook monumenten ter herinnering aan liquidaties ter plekke. Merel Kan vertelt er over en leidt ons rond middels een virtuele presentatie.

SSL23877Vanaf 21.20 uur: Oostzaanse monumenten…
Na de pauze geeft Piet Roels aan de hand van foto’s een presentatie over de manier waarop wij in Oostzaan vaak met ons erfgoed omgaan. Via de foto’s voert hij u langs een aantal panden in Oostzaan die als monument konden worden aangemerkt. Helaas zijn die panden nooit op een officiële gemeentelijke monumentenlijst gekomen en zelfs zijn er een aantal daarvan inmiddels gewoon gesloopt. Kortom, een boeiende presentatie en uiteraard doet Piet dit weer op zijn eigen bekende wijze.
SSL23878
Voor diegenen die wat slecht ter been zijn of zelf ’s avonds liever niet “de polder in gaan”, verzorgt de Oostzaanse Belbus ook dit keer het vervoer. Diegenen die op deze avond van het vervoer met de Belbus gebruik willen maken, dienen daartoe zelf contact op te nemen met de Belbus (tel. 075 – 684 5660 op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Wel graag even aangeven dat het gaat om de donateursavond van de Oudheidkamer

Nieuwe vitrines ingericht door de textielgroep van Oudheidkamer Oostzaan

In het Erasmushuis Zaandam is op de 2e etage een gedeelte van de vitrine
ingericht door de Textielgroep van de Oudheidkamer Oostzaan.
Daar zijn o.a. oude merklappen te zien van rond 1900 en schoolhandwerkjes uit 1930.

image

 

image

Wij zijn heel trots dat er in de Evean Lishof
Oostzaan, nu op een prachtige plek in het
restaurant, een schitterende vitrine staat.

Tentoongesteld zijn kanten hullen, wollen kaper met diverse toebehoren uit de 19e eeuw,
dat alles op de twee “vrouwenplanken”.

Ook is er een “mannenplank” met hoge hoed
in doos, handschoenen en een boerenpet,
sigarenkoker etc. uit begin 1900
en andere toebehoren.

Op een aparte “plank” wordt er aandacht
besteed aan de komende troonswisseling.

IJs- en ijskoud, deze april-Jol

In deze aflevering van de Jol (het halfjaarlijkse magazine van de Oudheidkamer Oostzaan) gaat het dit keer onder meer om hele barre tijden en vooral ijskoude, langdurige winters. Louis Dirksen en Ger Muijs vertellen hierover. Maar ook dit keer een artikel van Goos Vonk over de Oostzaanse buurtvereniging De Noord, een kijkje in de ‘kleuterklas bij Blik’ en andere ‘school-café’s door Ger Muijs en nog een aanvullend artikel over de oude klok (daterend van 1761) uit de Grote Kerk door Henk Mooij.

De donateurs van de Oudheidkamer krijgen deze Jol omstreeks 16 april a.s. in de bus. Uiteraard is ook deze speciale Jol weer, hoewel in beperkte oplage, vanaf vrijdag 19 april a.s. via de vrije verkoop verkrijgbaar via de firma Top-1-Toys, Zuideinde 77 in Oostzaan.

De kosten bedragen € 3,95 per stuk.

Meer weten over de Stichting Oudheidkamer Oostzaan, kom dan eens gezellig langs tijdens de wekelijkse dinsdagse inloopmiddagen op Leliestraat 1 in Oostzaan (tel. 075 – 614 1532).