Door de oudheidkamer Oostzaan werd een eigen bergetappe volbracht

Op dezelfde dag dat de tourrenners vier zware cols in de Pyreneeën bedwongen, deden wij onze eigen bergetappe.
Met het meeste geluk zijn oude foto’s voorzien van naam en datum in het bijschrift of achterop de foto. Grootste pech is dat men zich dat altijd heeft voorgenomen, maar het kwam er niet van en nu weet niemand meer wie er op staan afgebeeld.
En dan is er die tussenfase: er staat wel iets genoteerd, maar wat?, dat is vaak niet duidelijk. De bekendste voorbeelden zijn natuurlijk vader of moeder, opa of opoe, ja, ga daar maar aanstaan als dat meer dan 100 jaar geleden is .
 
Voor zo’n opgave stonden we op deze bewuste dag en ook hier hadden we te maken met, zo later bleek, vier enorme bergen, oops, bedoel natuurlijk oude foto’s.
Eerst vonden we: “de kinderen van Oom Luuk”, vervolgens “Jan van Oom Luuk”, dan ook nog “Oom Luuk” zelf en tenslotte gelukkig
“Trijn Brouwer van Oom Luuk”, allemaal prachtige oude Cartes de Visite, mooie kartonnen kaartjes met foto’s van rond 1900 soms zelfs nog ouder.

image

Oom Luuk zal ongetwijfeld officieel Lucas hebben geheten en blijkbaar “had” hij iets met ene Trijntje Brouwer. Gelukkig kunnen we zulke gegevens nazoeken en na grondig spitwerk vonden we een huwelijk tussen Lucas van Noord en Trijntje Brouwer op 29 maart 1896. Stap één was gezet en van twee portretten hadden we nu voldoende gegevens om de speurtocht voort te zetten.
Dit echtpaar heeft vier kinderen (bij ons bekend) en één daarvan heette Jan, toch een prettige bijkomstigheid.
Alle betrokken fotografen zijn bekend en maakten portretten in deze periode rond de eeuwwisseling: Boelsums in Zaandam voor de twee kinderen, Van Zijl in Amsterdam voor Jan en idem voor “Oom Luuk” en zijn vrouw Trijntje; wij denken in dit geval aanspraak te kunnen maken op de bolletjestrui of in ieder geval een etappezege. Slaan wij de plank volkomen mis, dan horen we dat graag.
 
Met vriendelijke groeten
Joop Giesendanner
Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie

Het oudste telefoonnummer in Oostzaan

Het zal niemand verbazen, het was nummer 1.
Nog een jaartje wachten en we weten er veel meer van, want onlangs bereikte ons het bericht dat de Koninklijke Bibliotheek verwacht alle telefoonnummers van heel Nederland uit de periode 1901 tot 1950 te hebben gedigitaliseerd, dus ook van ons dorp.
Tot nu toe hebben we er zelf één uit 1915 weten te achterhalen. OOSTZAAN (Hulptelefoonkantoor); Diensturen: Werkdagen: van 8.– vm. tot 1.– nm., van 2.– nm. tot 4.– nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm.
Zon-, en Feestdagen: van 8,– vm. tot 9.—vm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
In die tijd werd service blijkbaar nog met een hoofdletter S geschreven Glimlach

image
Het kantoor een jaartje later tijdens de watersnood van 1916

1 Jonkhart, G., Koopman, Kerkbuurt; …. Rijkstelegraafkantoor (?); …. Telegraafkantoor (?).
Vreemd genoeg zien we geen telefoonnummers van het kantoor zelf.
Gerrit Jonkhart Jzn was koopman in eieren en woonde B 258, dat wij nu kennen als Kerkbuurt 110 en hij was, naast de stijfselfabriek “de Arend” met telefoonnummer 109, de enige klant van de telefoondienst.
De fabriek stond echter ingeschreven onder Zaandam, wellicht omdat de eigenaar Arend Latenstein daar ook een privé telefoonnummer (19) had. Uitgebreide informatie over hulpkantoren, tevens telegraaf- en telefoonkantoor vindt u in onze periodiek De Jol van oktober 2010:
“De postbezorging in Oostzaan”.

Met vriendelijke groeten
Joop Giesendanner
Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie

Wie (her)kent deze persoon uit het verleden van Oostzaan?

image

Het is een vrouw en onmiskenbaar in de rouw met haar zwarte gerande boerenhoedje, jak en rok. Vagelijk menen we gelijkenis te zien met deze foto uit gelukkiger tijden.
image
en als dat zo is, dan kunnen we er een naam bij bedenken.
Het zou dan de weduwe kunnen zijn van Klaas Flens Jzn, die in 1927 ernstig ziek overleed. In 1903 was hij getrouwd met Trijntje Rep Pdr en samen kregen zij minstens 12 kinderen, helaas overleed Klaas in 1927, twee jaar nadat zijn jongste telg was geboren.
Wellicht weet u zeker wat wij alleen maar denken omdat de portretjes in een album naast elkaar zaten en de koppies op elkaar lijken.

WWWWW = Wie is deze persoon/zijn deze personen (ouders, broers/zusters, gehuwd met ?, heeft zelf kinderen met de namen ?); wie wat waar wanneer waarom, u wordt vriendelijk verzocht om nadere gegevens over deze foto met ons te delen door een mailtje te (laten) sturen naar genealogie@oudheidkameroostzaan.nl – onder vermelding van het fotonummer f03213

Met vriendelijke groeten
Joop Giesendanner
Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie

Reactie van een kleindochter via de mail op 19-7-2012
Op de kleine foto met de grote hoed staat mijn opoe Trijntje Rep Pdr, dat was de echtgenote van Klaas Flens Jzn.

Op de grote foto met de rouwkleding staat haar oudere zus Aagje Rep Pdr, wat de directe aanleiding was voor de rouw blijft nog even een raadsel(tje)

Old-timer werd New-timer

Eventjes herinneren we ons weer een besluit van al een aantal jaren geleden. We kochten toen een oude bakfiets, met de idee dat wanneer je als Oudheidkamer iets vervoert je dat met een voertuig van voorheen zou moeten doen. De kar heeft een aantal jaren buiten gestaan en de kwaliteit die al niet zo best was, ging natuurlijk nog meer achteruit.

Siem heeft de kar opgehaald en van alles uitgehaald om er een ander aanzicht aan te geven. Het is gelukt. Vanavond reed Siem een rondje en had meteen al veel bekijks. De doeken waarop we bijv. een donateuravond kunnen aankondigen –afgelopen najaar via een speciale reclame tot ons gekomen- waren er keurig op aangebracht.

bakfiets oudheidkamer met tekst

Siem is van plan de kar bij onze stand op de Oldtimersdag te plaatsen en er dan melkbussen o.i.d. op te zetten. Komt meteen al goed van pas dus. Als er verder goeie ideeën leven, horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten
Joop Giesendanner
Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie