Wat betreft osv-????: Stichting Oudheidkamer Oostzaan

OSV << klik
Toegang voor gasten: GEBRUIKERNAAM = gast WACHTWOORD = gast  (donateurs gebruiken natuurlijk hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord)
Help ons deze personen te plaatsen
 

Negeer verder alles wat Windows Live hieronder aan u vraagt, u hoeft slechts te klikken op bovenstaande link

Vitrines Oostzaanse Oudheidkamer weer voorzien van “vers bloed”…

Op een aantal plaatsen in het dorp zijn ze te vinden, de vitrines van de Oudheidkamer Oostzaan – en telkens met een wisselende inhoud. Een inhoud die u een beeld geeft van de geschiedenis en het leven en werken in het Oostzaan van weleer.

De nieuwe vitrine op de benedenverdieping in de De Kolk, momenteel gesitueerd vlak naast de trap, geeft een prachtig beeld van de noodzakelijke benodigdheden bij de huishoudelijke bereiding van koffie, thee en chocolade. De vitrine in de Grote Kerk biedt een indrukwekkend overzicht van maten en gewichten, de kijketalage naast het pand van Foederer geeft dit keer (met dank aan de Oostzaanse EHBO-vereniging) een impressie van EHBO, terwijl de vitrine in het informatiecentrum in het Twiske een overzicht biedt van scherven en gevonden voorwerpen uit opgravingen in Oostzaan.

Geheel nieuw is ook de vitrine van de Oudheidkamer Oostzaan in verzorgingstehuis Het Pennemes, aan de H. Gerhardstraat in Zaandam. Op verzoek van het project “Erfgoed in de Zorg” verleent de Oudheidkamer daartoe voor het eerst haar medewerking aan het inrichten van een vitrine “buiten de Oostzaanse grenzen”. In deze vitrine vindt u de komende maanden een interessante expositie met betrekking tot het onderwerp “het onderwijs van weleer”. Het is de bedoeling dat de onderwerpen en tentoongestelde voorwerpen in de vitrine in Het Pennemes iedere drie maanden gewijzigd worden en dat de Oostzaanse Oudheidkamer daaraan haar medewerking blijft verlenen.

OVER DE LAATSTE STRIJDBARE JAREN VAN DE POLDER OOSTZAAN en JUBILEUM-BEJAARDENTOCHT 1939

Komende donateursavond van Oudheidkamer Oostzaan:

OVER DE LAATSTE STRIJDBARE JAREN VAN

DE POLDER OOSTZAAN en JUBILEUM-BEJAARDENTOCHT 1939

Maandag 16 november a.s. houdt de Oostzaanse Oudheidkamer weer haar halfjaarlijkse donateursavond. Ook dit keer wordt deze avond gehouden in het gebouw van Fanfare en Tamboerkorps Excelsior, Twiskeweg 101A in Oostzaan. Aanvang: 20.00 uur. Donateurs van de Oudheidkamer hebben gratis toegang; voor niet-donateurs geldt een toegangsprijs van € 3,- p.p. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Zoals gebruikelijk, bestaat ook deze donateursavond uit twee gedeelten.

Vanaf 20.00 uur: De laatste strijdbare jaren van de Polder Oostzaan…

Rob Veenman, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tevens in het verleden nauw betrokken geweest bij de strijd van de Polder Oostzaan tegen opheffing, verzorgt een boeiende presentatie over de strijd van de Polder Oostzaan tegen de toenmalige samenvoeging van 20 waterschappen en de strijd voor een rechtvaardige waterschapsbelasting.

Vanaf 21.00 uur: Vertoning van een film van dokter Thorbecke –

de Jubileum-Bejaardentocht van 1939

De fameuze Oostzaanse huisarts dokter Thorbecke was reeds in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog actief bezig met het vastleggen op film van allerlei Oostzaanse gebeurtenissen. En reeds ver vóór 1940 kende men in Oostzaan het fenomeen van gesponsorde georganiseerde tochten voor Oostzaanse bejaarden, een initiatief van de Oostzaanse huisarten Taams en Thorbecke. Tijdens deze donateursavond dit maal dus de historische film de Jubileum-Bejaardentocht van 1939.
Samengesteld en op dvd gezet door Cees de Groot.

Uiteraard is er na afloop, onder het genot van een kopje koffie of een andere versnapering, weer tijd en gelegenheid om herinneringen op te halen en verhalen uit te wisselen.

Voor diegenen die wat slecht ter been zijn of zelf ’s avonds liever niet "de polder in gaan", verzorgt de Oostzaanse Belbus ook dit keer het vervoer. Diegenen die op deze avond van het vervoer met de Belbus gebruik willen maken, dienen daartoe zelf contact op te nemen met de Belbus

(tel. 075 – 684 5660 op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Wel graag even aangeven dat het gaat om de donateursavond van de Oudheidkamer.

Meer weten over de Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Kom dan eens gezellig langs tijdens de wekelijkse dinsdagse inloopmiddagen op Leliestraat 1 in Oostzaan (tel. 075 – 614 1532).

Of surf naar www.oudheidkameroostzaan.nl

November-Jol: Jeugdherinneringen, Oostzanerveld en bijna alles over turfbaggeren…

Oostzaan, 01 november 2009

November-Jol:

Jeugdherinneringen, Oostzanerveld en bijna alles over turfbaggeren…

Deze aflevering van de Jol (het halfjaarlijkse magazine van de Oudheidkamer Oostzaan) geeft weer een interessant beeld van het Oostzaan van weleer.

Ivo de Jong, Goos Vonk, Siem Meijn en Jan de Haas vertellen u in deze Jol over een aantal van hun jeugdherinneringen. Evenals Dirk van Berge, maar hij heeft het dan speciaal over het turfbaggeren van eertijds. Rob Veenman sluit daar bij aan met een interessant artikel over het Oostzanerveld en de sporen van de eeuwenlange verveningen. Tevens krijgt u middels een uittreksel uit de notulen van de raadsvergadering der Gemeente Oostzaan van 29 december 1930 een kijkje achter de schermen bij het kiezen van straatnamen van toenmalige nieuwe straten. En dat het toen ook allemaal al niet zo gladjes verliep, wijzen deze notulen wel uit.

Dit alles en nog veel meer in deze november-Jol.

De donateurs van de Oudheidkamer krijgen deze Jol begin november in de bus. Uiteraard is ook deze speciale Jol weer, hoewel in beperkte oplage, via de vrije verkoop verkrijgbaar via de firma Top-1-Toys, Zuideinde 77 in Oostzaan. De kosten bedragen Eur. 3,95 per stuk.

Meer weten over de Stichting Oudheidkamer Oostzaan, kom dan eens gezellig langs tijdens de wekelijkse dinsdagse inloopmiddagen op Leliestraat 1 in Oostzaan (tel. 075 – 614 1532).

Of surf naar www.oudheidkameroostzaan.nl