“Dingen die je niet meer ziet”…

Dinsdag 8 november a.s. houdt de Oostzaanse Oudheidkamer weer haar halfjaarlijkse donateursavond.

Dit keer in de Grote Kerk, gelegen aan de Kerkbuurt te Oostzaan.

Aanvang: 20.00 uur. Donateurs van de Oudheidkamer hebben gratis toegang; voor niet-donateurs geldt een toegangsprijs van € 3,- p.p. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Deze donateursavond staat geheel in het teken van “dingen die je niet meer ziet”.

Mensen in beroepen die binnen het straatbeeld van de zestiger jaren nog heel normaal waren, maar nu al lang niet meer bestaan. Want wie krijgt er, bijvoorbeeld, nog een visboer door de straat, of een kolenboer die het kolenhok voor de winter komt bijvullen?

Zoals gebruikelijk, bestaat ook deze donateursavond uit twee gedeelten.

Vanaf 20.00 uur:

Uit de grote hoeveelheid foto’s die de Oudheidkamer Oostzaan inmiddels bezit is een compilatie samengesteld van (bijna) verdwenen beroepen en bedrijfjes. Piet Roels verzorgt deze avond een presentatie rond dit onderwerp, uiteraard gelardeerd met de nodige verhalen en anekdotes.

Vanaf 21.00 uur:

Na de pauze zijn de “verdwenen Oostzaanse winkeltjes” aan de beurt.

Natuurlijk kunnen ze niet allemaal aan bod komen, daarvoor waren er destijds te veel.

Maar op deze donateursavond worden er een aantal uitgelicht en voor het voetlicht getrokken. Zowel de winkeltjes zelf als de mensen die daar werkten, laat Piet Roels voor u herleven.

Uiteraard is er na afloop, onder het genot van een kopje koffie of een andere versnapering, weer tijd en gelegenheid om herinneringen op te halen en verhalen uit te wisselen.

Voor diegenen die wat slecht ter been zijn, verzorgt de Oostzaanse Belbus ook dit keer het vervoer. Diegenen die op deze avond van het vervoer met de Belbus gebruik willen maken, dienen daartoe zelf contact op te nemen met de Belbus (tel. 075 – 684 5660 op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Wel graag even aangeven dat het gaat om de donateursavond van de Oudheidkamer.

Meer weten over de Stichting Oudheidkamer Oostzaan?

Kom dan eens gezellig langs tijdens de wekelijkse dinsdagse inloopmiddagen op Leliestraat 1 in Oostzaan (tel. 075 – 614 1532). Of surf naar www.oudheidkameroostzaan.nl

Oktober-Jol brengt weer heel veel nieuws uit het “oude” Oostzaan

In deze aflevering van de Jol (het halfjaarlijkse magazine van de Oudheidkamer Oostzaan) schetst Ger Muijs een beeld van de koude winters van vroeger, vertellen Rob Veenman en Eva Stache over de werkelijke roots van Albert Heijn en beschrijft Simon de Joode het indringende verhaal over de lotgevallen van een Joods “Oostzaans” vluchtelingetje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Goos Vonk (oud-werknemer en voormalig lid van de bedrijfsbrandweer van Meyn Food Processing Technology B.V.) blikt terug en vertelt over de oprichting en de eerste jaren van het reilen en zeilen van deze bedrijfsbrandweer. Trijnie Posch-Root tekende weer voor een mooi gedicht over het Oostzaanse dorpsleven van weleer en Simon Meijn keert weer even terug naar zijn jeugd en vertelt over de bouw van eendehokken met behulp van deuren-bestemd-voor-de-sloop. Jan de Haas, tenslotte, geeft een heel nieuwe kijk op het ontstaan en de geschiedenis van het wapen van Oostzaan.

De donateurs van de Oudheidkamer krijgen deze Jol omstreeks 28 oktober a.s. in de bus. Uiteraard is ook deze speciale Jol weer, hoewel in beperkte oplage, vanaf maandag 31 oktober a.s. via de vrije verkoop verkrijgbaar via de firma Top-1-Toys, Zuideinde 77 in Oostzaan. De kosten bedragen € 3,95 per stuk.

Meer weten over de Stichting Oudheidkamer Oostzaan, kom dan eens gezellig langs tijdens de wekelijkse dinsdagse inloopmiddagen op Leliestraat 1 in Oostzaan (tel. 075 – 614 1532).

Of surf naar www.oudheidkameroostzaan.nl

Presentatie door de textielgroep van de Oudheidkamer Oostzaan

Een kleine impressie van de Textielpresentatie in de raadzaal van het gemeentehuis, ter gelegenheid van de 50+ dag op 6 oktober 2011

 

Ineke van Berge "aan het werk"
Ineke van Berge "aan het werk", zij deed de hele presentatie

DSC00365DSC00368DSC00371DSC00372DSC00377DSC00379

Het werd een hele leuke presentatie door Ineke van Berge, kundig vrijwilligster bij de actieve textielgroep van de Oudheidkamer Oostzaan.
Aan de hand van foto’s van Oostzaners werden de overeenkomsten getoond van hun kleding met die van de modeprenten van die tijd.
Erg leuk. 

Er werden ook mensen van de foto’s door het publiek herkend.
Het publiek toonde veel belangstelling, het werd daardoor een heel gezellige en leerzame middag voor ons en het publiek.

Wat anderen van deze dag vonden: 50+

200 Jaar familienamen

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat in Nederland iedereen verplicht werd een familienaam aan te nemen. Veel personen hadden echter al een eigen achternaam. Degenen die dat nog niet hadden moesten in 1811 naar het gemeentehuis om een akte op te laten maken waarin de door hen gekozen familienaam werd vastgelegd.