1916, Watersnood in Waterland, Oostzaan en een deel van Zaandam

 

Het is in 2016 100 jaar geleden dat de Zuiderzeedijken het begaven en heel Waterland onder water kwam te staan. In eerste instantie hield het Luyendijkje, gelegen tussen de Polders Oostzaan en Waterland het water nog tegen. Maar het dijkje was niet bestand tegen deze stormvloed, zodat ook de Polder Oostzaan tot aan de Zuiddijk in Zaandam onder water kwam te staan. Dus ook Oostzaan.
In 1986 realiseerde de Oudheidkamer in de toenmalige bibliotheek een tentoonstelling over deze watersnood. 70 Jaar nadien. De tentoonstelling werd goed bezocht. Het was voor de oudere bezoekers nog een zaak van herkenning. Velen herinnerden zich dat ze als kind die overstroming hadden meegemaakt.
De Jol, het tijdschrift van de Oudheidkamer, jaargang 3, nummer 1, stond vol met artikelen over “1916”. Toen is er geen onderzoek gedaan in de archieven van de gemeente Oostzaan. Ook de kranten uit die tijd zijn maar gedeeltelijk op dat onderwerp onderzocht. Nu is dat wel gebeurd.
In 2016, 100 jaar na die ramp, zal niemand zich nog kunnen herinneren wat er op
13 en 14 januari 1916 gebeurde.
Veel Oostzaners weten niets van die overstroming. Niet eens dat die Waterland en Oostzaan getroffen heeft. Om ook hen hierover te informeren is dit boekje geschreven.
Er staan interviews, uit de jaren 80 van de vorige eeuw, met mensen die het meegemaakt hebben. Oostzaners moesten vluchten, werden onder gebracht in Amsterdam, de Zaanstreek en andere plaatsen. Wat gebeurde er met het vee, de eenden en kippen.
Hoe hielden de woningen het. Wie vergoedde de schade.
De onbewoonde huizen werden bewaakt door soldaten.
Journalisten bezochten de ondergelopen dorpen en berichtten daar over.
Het is allemaal te lezen in “De Watersnood in Oostzaan, 100 jaar geleden”.
Dat te koop is voor €7,50.
Bij De Klerk in de Kerkbuurt, Top1Toys op het Zuideinde, Bruna Zaandam
en natuurlijk bij de Oudheidkamer Oostzaan Leliestraat 1watersnoodposter

Eén antwoord op “1916, Watersnood in Waterland, Oostzaan en een deel van Zaandam”

Reacties zijn gesloten.