Nieuw bestuur geïnstalleerd

Het roer is om
In de nacht van 31 mei op 1 juni heeft er bestuurswisseling plaatsgevonden bij de Stichting Oudheidkamer Oostzaan. Al een tijdje gingen er geruchten en werd er gespeculeerd en naar nu blijkt, is er gekozen voor een totaal nieuwe koers. Het oude bestuur heeft al in februari te kennen gegeven dat er per 1 juni ruimte zou zijn voor een volledig nieuwe groep bestuurders. De oudheidkamer leek op drift, waar richt zij haar steven?
Ondanks alle verschillen van mening was dat voor iedereen wel duidelijk: de toekomst !!!
Het was een moeilijke tijd maar zowel het oude bestuur als de medewerkers waren het er over eens dat bij een wisseling van de wacht, na 15 jaar vrijwel constant aan het roer te hebben gestaan, wellicht andere en nieuwe horizonten in het zicht zouden komen.
Het oude bestuur gaf te kennen de voorjaars-Jol en de donateursavond te zullen regelen en in diezelfde tijd werd er vanaf de werkvloer naarstig gezocht naar een adequate opvolging.
De Jol verscheen maar zonder de Riemen, geen huishoudelijke mededelingen, geen woord over de perikelen. Tekenend, want we weten allemaal dat er geen koers gehouden kan worden zonder sturing en aandrijving, maar ook een duidelijke poging om liever te komen met een oplossing dan te verzanden in oeverloos verwijten, niemand wilde of zocht de confrontatie maar iedereen voelde dat het zo niet langer voortging.
 nweBestuur
Die lange periode is nu achter ons en met verve is gezocht naar kandidaten voor een nieuw bestuur. De keuze is inmiddels gemaakt en de drie nieuwe bestuurders zijn geworden:
Paul Möhlmann, voorzitter; Mary Zondervan, secretariaat; Fred de Lorijn, financiën.
Drie bestuurders met ervaring en grote affiniteit naar de oudheidkamer toe. Zij willen zich graag inzetten om de oudheidkamer Oostzaan weer voor een langere tijd toekomstbestendig te maken en weten zich gesterkt door een stuk of vijftig vaste medewerkers die barsten van de ideeën over de voortgang.
In de loop van de zomer zullen er plannen worden ontwikkeld en voor zover die er al waren, gaan we ze uitwerken en voorleggen. In een rechtstreekse samenwerking tussen het nieuwe bestuur en die medewerkers die vaak wekelijks, soms dagelijks, soms twee keer per jaar, zich al jaren belangeloos hebben ingezet voor deze club, gaan eerder genomen initiatieven gestalte krijgen en daar verheugen wij ons nu al op.
Op 1 juni zijn alle (soms nieuwe) betrokkenen bij elkaar geweest op ons vaste honk in de Leliestraat. Het nieuwe bestuur is welkom geheten en heeft zich voorgesteld. In een informele setting hebben we onderling de eerste stappen gezet naar Oudheidkamer Oostzaan 2.0 en we hopen nog veel van ons te laten horen.