Geboren in Ons Verpleeghuis? Wij zoeken u ->

f13060Mooi tafereeltje, de pasgeborene verlaat Ons Verpleeghuis met een schare zorg eromheen.

Inmiddels , het is 1955, was bevallen in het verpleeghuis wel ingeburgerd, maar dat was zo’n 20 jaar eerder wel anders. Thuis bevallen was toen gemeengoed en de verlossing hier moest nog flink gepromoot worden.

De beide dorpsdokters, Taams en Thorbecke, hebben hier een vooraanstaande rol in gespeeld, terwijl ondernemer Albert Heijn diep in de buidel moest tasten om het hele project uiteindelijk van de grond te krijgen. Evenals trouwens de dorpelingen die letterlijk een steentje bijdroegen. De steentjes, in de vorm van zegeltjes, waren voor 10 cent per stuk te koop.

Maar, in 1934 werden hier uiteindelijk de eerste kindertjes geboren, voornamelijk uit Oostzaan zelf, maar soms ook van elders o.a. Landsmeer.

We zoeken de baby’s van toen, nu, beantwoord a.u.b. onze enquête, uiteindelijk gaan we daar dan iets moois van maken, reünie, groepsfoto, iets leuks met/voor de Lishof of een combinatie van die dingen, we zien wel, denk vooral mee !!!

Eindelijk is het zover, ons foto-archief gaat naar een veiliger plek

We hebben er uiteindelijk jaren over gedaan, maar komende maandag beginnen we met het overdragen van onze foto-collectie aan het Zaans Archief, die wens was er allang, maar de voorbereidingen hebben veel meer tijd gekost dan verwacht. Enerzijds moesten we wachten op de verhuizing van het archief van Koog aan de Zaan naar het spiksplinternieuwe archief in Zaandam, anderzijds hadden we zelf ook nog wel het een en ander te scannen en te beschrijven.

Denk nou niet dat we het hebben weggegeven, want de afspraken zijn zonneklaar, het is ONS archief en dat blijft het ook, maar de originele foto’s, soms veel meer dan honderd jaar oud, gaan we bewaren in de archiefruimten van Zaandam, veilig achter heel dikke deuren, klimatologisch verantwoord, beschermd tegen elke mogelijke vorm van rampspoed en dat geeft een heel goed gevoel, want het is ons gezamenlijk erfgoed en dat moet vooral zo blijven.

2001OverdrachtDocsOznDe samenwerking is niet nieuw want al in 2001 heeft de gemeente Oostzaan haar documenten ondergebracht in datzelfde Zaans Archief en waarschijnlijk om dezelfde redenen. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de Oudheidkamer Oostzaan een gelijke route heeft gevolgd die al eerder door onze gemeentebestuurders was bewandeld.

2001 Presentatie archief Oostzaan met rondleiding door Helen de Rop in het depot.

Netjes opgeborgen in de krochten van het archief blijven de originelen dus van ons, maar zullen ze daar nog slechts bij hoge uitzondering tevoorschijn worden gehaald en dat is de beste manier om ze te beschermen. Ondertussen hebben we van alle originelen super goede scans en reproducties, dus we kunnen er, in samenwerking met onze dorpsgenoten, nog jarenlang aan werken en nog beter: van genieten.

Bijna dagelijks delen we wel een portretje, klassenfoto, huisje, boompje, beestje met onze Vriendjes van de Oudheidkamer Oostzaan op Faceboek en dat geeft altijd weer extra informatie en achtergrond verhalen. Tien tot soms wel meer dan honderd reacties, we kijken er niet meer van op, maar maken er dankbaar gebruik van. Verder vullen we er vitrines mee, zowel in Oostzaan als in Zaandam, dat aantal loopt op, inmiddels hebben we er acht uitstaan. En dan natuurlijk ook in onze Jol en ook in de boekjes die we met enige regelmaat uitgeven.

Maandag zet onze voorzitter Paul Möhlmann, namens ons en jullie zijn handtekening onder het contract met het Zaans Archief, waardoor we voor decennia verzekerd zijn van optimale omstandigheden voor ons originele beeldmateriaal. Ondertussen zullen we onze samenwerking met het Zaans Archief intensiveren want het delen van onze kennis zal het fotobezit van het Zaans Archief, voor zover het Oostzaan betreft, ongetwijfeld naar een veel hoger niveau tillen en dat, dat is waar het om te doen is: samen sterker, samen beter.

Joop Giesendanner, Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd genealogie/FB
www.facebook.com/oudheidkamer.oostzaan

Glaasje Erfgoed zondag 21 februari (opgeven t/m zaterdag 20 februari)

Middag over de Watersnood 1916 bij lezingenserie Glaasje Erfgoed

Zondagmiddag 21 februari wordt  in de Vermaning in Zaandam, Westzijde 80 door de Vereniging Zaans Erfgoed voor de vierde keer een Glaasje Erfgoed gehouden. Onder de titel Watersnood 1916: een rond verhaal krijgt u een drietal lezingen over deze watersnood, die het oostelijke deel van Zaandam, Oostzaan en alle gebieden ten noorden daarvan deed overstromen. Sprekers zijn Merel Kan, Sander Wegereef en Piet Roels.

In de eerste weken van 2016 verschenen op de Zaanse nieuwssite De Orkaan ruim 15 bijdragen over de watersnood van 1916. Het ging om memoires, dagboeken, de herdenkingsactiviteiten, een watersnoodquiz en over beelden van toen & nu.

Sander Wegereef (Gemeentearchief Zaanstad) stuitte op het verhaal over de Oostzaanse Grietje Dil, die geboren werd tijdens de watersnood van 1825 en overleed tijdens die van 1916; een leven tussen twee watersnoden.

DilGrietjeGdrMerel Kan (De Orkaan, Monumenten Spreken) ontdekte dat de overstroming voor haar overopa niet alleen maar ellende opleverde. Samen vertellen ze erover in een presentatie van ongeveer 45 minuten. Na de pauze, waarin een glaasje wordt geschonken en kleine hapjes worden geserveerd, is het de beurt aan Piet Roels van de Oudheidkamer Oostzaan. Hij gaat in op de gevolgen van de watersnood in Oostzaan.

De lezingen starten om 15 uur – inloop vanaf 14.30 uur – en de middag eindigt zo rond 17 uur. Toegangsprijs is €5,- leden van Zaans Erfgoed betalen €4,-. Graag met gepast geld betalen.

Vanwege de catering is opgave vooraf gewenst, en dat kan tot en met zaterdag 20 februari via het formulier op www.zaanserfgoed.nl, via mail aan lezingen@zaanserfgoed.nl of telefonisch bij Winnie de Wit, tel. 075-7716043 (indien afwezig graag inspreken, met achterlaten van naam, telefoonnummer en aantal personen).

Op de hoogte blijven van het wel en wee van vereniging Zaans Erfgoed? Meld u aan voor onze Nieuwsbrief op www.zaanserfgoed.nl.

Wie ben ik? dd 31-1-2016

 

f00117

Een prachtige plaat van één van de top fotografen uit Amsterdam, hij excelleerde daarmee grofweg vanaf 1894 tot 1918. Dan is dus ook de periode waarin deze foto kan zijn gemaakt afgebakend. Maar er is meer want de kaartjes waarop de foto’s werden afgedrukt hebben een logo, dat ook kenmerken heeft die weer een eigen periode aanduiden. Dit logo onder de foto – naam midden stad adres rechts; italic donkere letters op lichte achtergrond- staat voor de kaartjesjaren 1905/1906/1907.
De dame op deze foto is ons niet bekend, maar haar uiterlijk doet vermoeden dat zij zo rond 1890 geboren moet zijn en haar kleding zou kunnen duiden op een rouwperiode.

Deze zogenaamde Carte de Visite werden meestal in veelvoud aangeschaft en uitgedeeld binnen de (aanstaande) (schoon) familie, waardoor er een zeer reële kans bestaat dat deze foto voorkomt in een ander familie album waarbij er wel een naam naar boven kan komen.
Onze hoop is weer gevestigd op U. Stuur ons a.u.b. een mailtje als er wat meer bekend is: genealogie@oudheidkameroostzaan.nl

 

Watersnood – het boek

De een doet dit,   de awatersnoodposternder dat…………………….>

Een boek vol druppels en spetters: een waterboek!!!! Gaaf!
Een boek vol druppels en spetters: een waterboek!!!! Gaaf!

 

 

 

 

 

 

 

“De Watersnood in Oostzaan, 100 jaar geleden”.
Dat te koop is voor €7,50.
Bij De Klerk in de Kerkbuurt, Top1Toys op het Zuideinde, Bruna Zaandam
en natuurlijk bij de Oudheidkamer Oostzaan Leliestraat 1

Werving vrijwilligers voor drie museumlocaties op de Zaanse Schans

Karen Tessel, Hoofd Presentatie & Educatie Zaans Museum:
Graag breng ik u de hoogte van de ontwikkelingen rondom de drie Zaans Museumlocaties op de Zaanse Schans: het wevershuis, Kuiperij Tiemstra en het Jisperhuis. Vanaf het voorjaar 2016 gaan we daar de geschiedenis van het leven en werken van Zaankanters op een actieve manier onder de aandacht brengen.  Allereerst gaan we dat doen in het wevershuis, onze nieuwste locatie. Met een projectgroep zijn we druk aan de slag met de inrichting van de presentatie in het wevershuis. Uitgangspunt is dat we in het wevershuis het leven en werken van zeildoekwevers uit de Zaanstreek gaan presenteren. Er zal een toelichting op het ambacht van zeildoekweven worden gegeven door vrijwillige gastvrouwen/ -heren. Zij zullen daarvoor een training krijgen.
ZaanseSchans01 ZaanseSchans02Na het wevershuis gaan we de presentaties in Kuiperij Tiemstra en het Jisperhuis aanpakken. Ook daar gaan we werken met vrijwillige gastvrouwen/ -heren die toelichting geven. We zoeken mensen die kunnen weven of kuipen of interesse hebben in deze historische ambachten en zich hierin willen verdiepen. De vrijwilligers krijgen vanaf half januari 2016 een training, zodat ze goed beslagen ten ijs te komen.
De volledige informatie vindt u in de bijlage of via de website http://zaansmuseum.nl/vacatures-stages/

 

1916, Watersnood in Waterland, Oostzaan en een deel van Zaandam

 

Het is in 2016 100 jaar geleden dat de Zuiderzeedijken het begaven en heel Waterland onder water kwam te staan. In eerste instantie hield het Luyendijkje, gelegen tussen de Polders Oostzaan en Waterland het water nog tegen. Maar het dijkje was niet bestand tegen deze stormvloed, zodat ook de Polder Oostzaan tot aan de Zuiddijk in Zaandam onder water kwam te staan. Dus ook Oostzaan.
In 1986 realiseerde de Oudheidkamer in de toenmalige bibliotheek een tentoonstelling over deze watersnood. 70 Jaar nadien. De tentoonstelling werd goed bezocht. Het was voor de oudere bezoekers nog een zaak van herkenning. Velen herinnerden zich dat ze als kind die overstroming hadden meegemaakt.
De Jol, het tijdschrift van de Oudheidkamer, jaargang 3, nummer 1, stond vol met artikelen over “1916”. Toen is er geen onderzoek gedaan in de archieven van de gemeente Oostzaan. Ook de kranten uit die tijd zijn maar gedeeltelijk op dat onderwerp onderzocht. Nu is dat wel gebeurd.
In 2016, 100 jaar na die ramp, zal niemand zich nog kunnen herinneren wat er op
13 en 14 januari 1916 gebeurde.
Veel Oostzaners weten niets van die overstroming. Niet eens dat die Waterland en Oostzaan getroffen heeft. Om ook hen hierover te informeren is dit boekje geschreven.
Er staan interviews, uit de jaren 80 van de vorige eeuw, met mensen die het meegemaakt hebben. Oostzaners moesten vluchten, werden onder gebracht in Amsterdam, de Zaanstreek en andere plaatsen. Wat gebeurde er met het vee, de eenden en kippen.
Hoe hielden de woningen het. Wie vergoedde de schade.
De onbewoonde huizen werden bewaakt door soldaten.
Journalisten bezochten de ondergelopen dorpen en berichtten daar over.
Het is allemaal te lezen in “De Watersnood in Oostzaan, 100 jaar geleden”.
Dat te koop is voor €7,50.
Bij De Klerk in de Kerkbuurt, Top1Toys op het Zuideinde, Bruna Zaandam
en natuurlijk bij de Oudheidkamer Oostzaan Leliestraat 1watersnoodposter

Markt van Historische verenigingen op zondagmiddag 4 oktober in de krijtmolen d’ Admiraal.

In het kader van de maand van de geschiedenis organiseren het Historisch
Centrum Amsterdam-Noord en stichting Krijtmolen d’ Admiraal een markt van
historische verenigingen.
De markt vindt plaats op zondag 4 oktober van 12.00 tot 16.00 uur in de
krijtmolen d’Admiraal, Noordhollandschkanaaldijk 21, 1034 ZL Amsterdam.
(parkeren op P-Floraparkbad of P-BovenIJ Ziekenhuis)
Het parkeren bij de molen is haast niet mogelijk omdat het dierendag is en
de naastgelegen kinderboerderij de Buiktuin ook extra activiteiten heeft.
672vanHCANnaarDichtbij
De verenigingen geven u een kijkje in hun archieven, laten materiaal zien en
brengen u op de hoogte van hun activiteiten. Heeft u zelf nog een leuke of
bijzondere brief, foto of boek neem het dan mee.
De volgende verenigingen uit Amsterdam-Noord en de regio zullen zeker die
dag aanwezig zijn:
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan
Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Krijtmolen d’ Admiraal
Museum Amsterdam Noord
Ons Amsterdam
Openbare Bibliotheek Amsterdam (Noord)
Ransdorpertoren
Vereniging Historisch Purmerend
Waterlandse Vloed
Zaansche molen

Maand van de Geschiedenis

img1003V182Q3381Qdm_museumvereniging

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland en vindt elk jaar plaats in oktober. Deze hele maand komt het verleden tot leven op diverse locaties en op uiteenlopende manieren. Dit keer onder het thema Tussen Droom & Daad. Van expositie tot debat en van lezing tot rondleiding. Reis mee naar vroegere tijden.